Svendborg Byråd til KL: Penge fra udligning skal kunne bruges på velfærd – hæv serviceloftet!

Enhedslisten havde rejst forslag på byrådsmødet 26. maj 2020 o,  at Svendborg Kommune skulle opfordre KL til at kræve budgetloven suspenderet. Der var principiel opbakning til synspunktet, men Socialdemokratiet ønskede en mindre skarp formulering. Så byrådet enedes om at opfordre KL til at sikre mulighed for, at bruge flere penge på velfærd. Derfor skal der frigives noget af den merinansiering, der er lagt ud til kommunerne i forbindelse med udligningsreformen.

Et samlet byråd med undtagelse af løsgængeren Jens Munk stemte for denne udtalelse:

Svendborg Byråd opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen, at
arbejde for, at serviceloftet for de kommunale budgetter for 2021 hæves med en del af
merfinansieringen i udligningsreformen.

Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten forklarede på mødet:
– Hvis ikke økonomiaftalen, som forhandles i denne uge sikrer, at en del af de 6 mia. kr, der er lagt ind som ekstra finansiering i udligningsreformen, så bliver der slagsmål mellem kommunerne om hvem, der må bruge pengene. Svendborg Kommunen ved ikke om vi kan få lov til at bruge de ekstra 90 mio. kr. fra udligningsreformen til bedre velfærd. Derfor skal der sikres en eller anden lempelse af de stramme rammer, som budgetloven dikterer.

Se også:

EL: Svendborg Kommune skal kræve at budgetloven suspenderes