Et budget med løft af velfærden og startskud til grøn omstilling

Der er blevet sat penge af til bedre normeringer i daginstitutionerne, til et permanent løft til skolerne på 4 mio. kr.,  og så følger pengene med, efterhånden som der bliver flere ældre borgere.  

Jesper Kiel og Stina Sølvberg Thomsen deltog i budgetforhandlingerne på vegne af Enhedslisten.

Det har været lettere at lave et godt budget i år efter en kommuneaftale med penge til demografi og en udligningsreform, som tilgodeser Svendborg Kommune. Men det har naturligvis været afgørende for Enhedslisten, at de pengene skulle gå til bedre velfærd og til at sætte gang i den grønne omstilling. 

Det er en lettet Stina Sølvberg Thomsen, Enhedslistens nyligt tiltrådte medlem af Social og Sundhedsudvalget, som siger:

 • Det er jo et meget kærkomment tiltag med tildeling af demografipuljen på social- og sundhedsområdet på 14,7 mio. kr. Det tilgodeser, at der bliver flere ældre, og at pengene derved følger med.
  Derudover blev effektiviseringsprocenten på ældreområdet fjernet. Enhedslisten har i mange år kæmpet for at få fjernet den årlige besparelse på 0,35%, da den har betydet en kontinuerlig udhuling af velfærden. Nu er ældreområdet, sammen med daginstitutionerne, sluppet ud af denne årlige nedskæring.

Jesper Kiel tilføjer:

 • Vi har længe haft store ambitioner i klimapolitikken og kommunens naturpolitik, men det har skortet på handling. Nu kan vi endelig se begyndelsen på en CO2-reduktionsplan, og med budgettet er der nu også penge på bordet. Der er sat penge af til naturgenopretning og til kommunen ansatte, som kan sikre, at de vedtagne politikker bliver omsat til handling. 
  Det bliver også spændende at afprøver gratis bybusser i Svendborg lørdag og søndag, da der er behov for nytænkning omkring den kollektive trafik. Også i uden for Svendborg by, hvor man kan afprøver modeller med gratis flextur til unge eller landsbybusser. Der er desuden blevet rettet op puljen til cykelstier, hvilket der længe har været et stort behov for.
Susanne Gustenhoff – Foto. Hung Tien Vu

Også Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten, er begejstret: 

 • På dagtilbudsområdet blev effektiviseringsprocenten på 0,35% endelig fjernet helt, og der blev prioriteret 7,7 mio. kr. til bedre normering i 2021. Enhedslisten havde ønsket, at der kunne blive indført minimumsnormeringer, hvilket pengene desværre ikke rækker til. Men nu er vi på vej.
  På skoleområdet har Enhedslisten prioriteret, at skolernes læringsmiljøer skal løftes permanent, hvilket der blev givet 4 mio. kr. til i 2021 og de efterfølgende år.
  Og så er jeg også virkelig glad for, at vi fik 400.000 kr til en ansat mere på  Værestedet, som er enormt vigtigt for børnene i området ved Skovparken samt et vigtigt element i at sikre god integration.

 • Folder om budgetforlig 2021 for Svendborg Kommune.

Video med Stina og Jesper lige efter at budgetforhandlingerne var afsluttet: