Der er brug for en overordnet plan for vindmøller og solceller i Svendborg Kommune!

Enhedslisten har rejst forslag lave en overordnet plan for vindmøller og solceller i Svendborg Kommune. Det sker på byrådsmødet 27. Oktober, hvor man ellers skulle have taget stilling til vindmøller ved Broholm.

Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten forklarer:

Vi er nødt til at have en overordnet plan og ikke bare behandle ansøgningerne i mere eller mindre tilfældig rækkefølge. Både vindmøller og solceller skal placeres der, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan vi ikke styre når, der er ingen overordnet plan er. Planlægningen blev skrinlagt mod vores vilje i 2018. Nu skal vi starte på en frisk og vi skal have kommunen, borgerne og lokale virksomheder på banen til at eje og investere i sol og vind. Vi skal gøre alt for at sikre folkelig opbakning. Det kan vi ikke, hvis der sidder nogle få godsejere og rigmænd, som tjener pengene og dikterer hvor møllerne og solcellemarkerne skal placeres.

Enhedslisten ønsker følgende forslag behandlet på byrådsmødet 27. oktober 2020

Iværksættelse af planlægning for vindmøller og solenergianlæg

På byrådsmødet d. 26/6 2018 vedtog et flertal af byrådet at stoppe en overordnet planlægning for vindmøller og solenergianlæg. Dermed er udviklingen alene overladt til store jordbesiddere og investorer. Enhedslisten mener, at der skal skal være en overordnet planlægning som sikrer, at vindmøller og solenergianlæg placeres, hvor de giver færrest gener for borgerne, naturen og landskabet. Samtidigt skal det sikres, at kommunen lever op til den vedtagne klimapolitik.  Det kræver, at kommunen tager styringen og laver en overordnet planlægning uafhængigt af økonomiske interesser. Der er også behov, for at en fornyet planlægning startes på et mere afklaret grundlag og engagerer borgere og lokale firmaer.

Derfor rejser Enhedslisten følgende to forslag:

Forslag 1

  • Efter vedtagelsen af kommuneplanen iværksættes en fornyet planlægning for vindmøller og solenergianlæg, som fastlægger, i hvilke områder der kan placeres vindmøller og store solenergianlæg. Det skal sikre, at kommunen lever op til klimapolitikkens mål om at være 100% omlagt til vedvarende energi i 2040 som geografisk enhed. Der fastlægges principper for placering af anlæg. Kommunen udpeger områderne til vindmøller og solenergianlæg uafhængigt af investorønsker, men ud fra størst muligt hensyn til borgere, natur og landskab.Inden planlægningen iværksættes, afklares følgende:
  • Det fastlægges politisk, i hvilket omfang og hvilken fordeling der skal være af energi fra landvindmøller og solenergianlæg inden for kommunens grænser til at supplere den andel af strømmen, som der i fremtiden vil komme fra havvindmøller.
  • Det afklares for alle eksisterende vindmøller i kommunen, hvor lang restlevetid de forventes at have, og om de kan indgå i en plan, hvor gamle møller nedtages for at give plads til ny.
  • Er der mulighed for kystnære havvindmøller, som kan indgå i kommunens CO2-regnskab som geografisk enhed.

Forslag 2

  • Kommunens eget selskab til vedvarende energi VE A/S aktiveres med henblik på at sikre en andel af kommunalt ejerskab til kommende energianlæg.
  • Kommunen indbyder lokale borgere, firmaer og investorer til at sikre rammerne og den nødvendige kapital til kommende anlæg, så de i videst muligt omfang etableres som andelsbaserede anlæg med lokalt engagement.