Investor dikterer lokalplanen ved Kogtved Søfartsskole

Igen får en investor lov til at bygge højere og tættere på vandet, og byrådsflertallet giver bare efter for investors ønsker.

  • Læserbrev af Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget

Denne gang drejer det sig om det nye byggeri ved Kogtved Søfartsskole, hvor man både får lov at bygge 11 meter længere ned mod vandet end det eksisterende byggeri, og hvor man får lov til at hæve bebyggelsesprocenten fra 30% til 35%. Venstres Per Nykjær Jensen, som var bannerfører for knæfaldet for investoren, er naturligvis begejstret og ser gerne bort fra, at flere høringssvar netop kritiserer, at byggeriet bliver for massivt og kommer til at blive for dominerende i forhold til den bevaringsværdige hovedbygning.

Enhedslisten var eneste parti i Teknik- og Erhvervsudvalget, som var imod at give efter for investorens krav. På kort sigt skal vi naturligvis glæde os over udsigten til seniorboliger i områder, men vi risikerer samtidig at spolere en værdifuld del af kystlinjen langt ud i fremtiden.
Vi skal værne om vores kystlinje og sikre, at den ikke bliver domineret af et massivt byggeri, som trin for trin fortrænger bevaringsværdige bygninger.