Bevar fødeafdelingen i Svendborg

Det lyder jo godt – at et flertal i Regionsrådet ønsker at bevare fødsler på Sydfyn, og dermed vil trodse lægernes ønske om det modsatte, nemlig centralisere fødsler på OUH.

Af Vibeke Syppli Enrum, regionsrådsmedlem for Enhedslisten

Men hvor skal fødslerne på Sydfyn så foregå? For Enhedslisten er svaret klart: På en afdeling på Svendborg Sygehus, hvor man fagligt kvalificeret kan varetage opgaven. En centralisering på OUH vil betyde en væsentlig forlængelse af transporttiden for mange familier – især dem på Langeland.

Bliver det så en realitet? Ja, hvis man skal tro pressen. Men djævlen ligger som bekendt i detaljen. Hvis man nærlæser politikernes udtalelser, så tales der ikke fra alle sider om en sygehusafdeling, men kun om at fastholde muligheden for at kunne føde i Svendborg. Det betyder, at andre muligheder er i spil, f.eks. en (privatejet) fødeklinik. Det har Dansk Folkeparti tidligere gjort sig til talsmand for i Fredericia. Andre taler om et kommunalt-regionalt samarbejde, f.eks. i et sundhedshus med fødeklinik.

Hvorfor er det ikke så simpelt “bare” at vedtage at fortsætte det gode arbejde, som i dag foregår på fødeafdelingen på Svendborg Sygehus? Det burde jo være nemt nok trods lægernes modstand.

For at få svaret på det er vi nødt til at se tilbage på udviklingen i sygehusstrukturen og de vedtagne fødeplaner.

I regionen blev det allerede i 2010 vedtaget at ændre Svendborg Sygehus’ status. I forbindelse med aftaler om bygning af Nyt OUH var en af forudsætningerne for at få statsstøtte, at akutfunktionen i Svendborg skulle nedlægges. Det til trods for, at det første Regionsråd havde valgt en anden løsning med to akutfunktioner på Fyn. Men det blev så ikke den endelige beslutning – og akutfunktionen i Svendborg blev stort set nedlagt trods stor lokal modstand. Det fik også betydning for fødsler, da f.eks. ikke-planlagte kejsersnit krævede bevarelse af akutfunktionen.

Senere blev fokus på en manglende børneafdeling – især med speciale i nyfødtes problemer – afgørende for beslutningen om at gøre sygehuset til specialsygehus. Det har gennem årene ført til debat. F.eks. når der var nedskæringer i Svendborg. Var det nu første skridt til at lukke fødeafdelingen? Denne usikkerhed har over en årrække presset fødeafdelingen i Svendborg. Så det er i grunden flot, at de alligevel klarer opgaven med så stor succes.

Det er korrekt, at fødeafdelingen ikke lever op til Sundhedsstyrelsens såkaldte specialevejledning, som bl.a. kræver, at der skal være en børnelæge. Men det må også tælle med, at mange kvinder ikke ønsker den højtspecialiserede behandling, men hellere vil føde i nære og mere uformelle rammer.

Til f.eks. regionens budget for 2016 blev det klart og tydeligt skrevet: “Ændringen af Svendborg Sygehus til specialsygehus, herunder flytning af fødsler, ville under alle omstændigheder skulle ske i forbindelse med åbningen af Nyt OUH. Denne omdannelse i Svendborg er altså en del af forudsætningerne for etableringen af Nyt OUH og dermed også tilsagnet om midler fra Kvalitetsfonden i den forbindelse”. (Enhedslisten gik som eneste parti ikke med i aftalen).

Det betyder med andre ord, at en fastholdelse af fødsler på Svendborg Sygehus kan blive en meget dyr affære. Men alle aftaler kan naturligvis genforhandles, selv om disse aftaler har været næsten umulige at ændre gennem årene.

I budgetaftalen for 2018 sker der så lidt bevægelse. Nu vil forligspartierne undersøge forskellige muligheder for en lokal løsning på Sydfyn. (Heller ikke den aftale var Enhedslisten med i).

Så som nævnt i starten: Politikerne vil undersøge mulighederne for at kunne føde på Sydfyn. Det behøver ikke at betyde, at fødeafdelingen på sygehuset bevares. Det mener Enhedslisten til gengæld, at den skal.