Svendborg Kommune bruger ikke 226 mio. kroner kr. på ikke-vestlige indvandring

Det har intet med virkeligheden at gøre, når Dorthe Ullemose fra Danske Folkeparti (DF) skriver, at Svendborg Kommune har udgifter på 226 mio. kr årligt til ikke-vestlig indvandring.

Af Jesper Kiel, gruppeformand i byrådet for Enhedslisten – Se læserbrevet i Fyns Amts Avis

For det første bygger tallet på et tvivlsomt regnestykke i Finansministeriet, hvor nettoudgifter angiveligt skulle være 33 mia. kr. årligt. På baggrund af spørgsmål til Finansministeriet fra Enhedslisten, står klart, at man indregner en masse fællesudgifter, som indvandrere og deres børn ikke er skyld i. Man har tillagt den ikke-vestlige indvandring udgifter på ca. 27 mia. kr. til f.eks. braklægning, kystsikring, bidrag til Grønland og Færøerne, udgifter til EU, forsvar, tjenestemandspensioner og meget andet. Trækker man de udgifter fra, nærmer udgiften sig 6 mia. kr. årligt.

For det andet, så er udgifterne under alle omstændigheder en blanding af statslige, regionale og kommunale udgifter og indtægter. Derfor giver det ingen mening at fordele beløbet ud pr. kommune, som DF har bedt Finansministeriet om.

Helt forkert bliver det, når Dorthe Ullemose påstår: “I Svendborg Kommune er udgiften 226 millioner kroner årligt.” Det er ikke kommunens udgifter, som indgår i regnestykket, og hvis alle indvandrere forlod Danmark, så ville man ikke kunne spare på udgifterne til braklægning, udgifter til EU eller forsvar.

Bortset fra det har Enhedslisten heller ikke været imponeret over alle de eksterne konsulenters integrationsindsats. Det kan og skal vi gøre bedre! Vi skal helst starte med at diskutere ud fra virkeligheden og stoppe med at føre hetz mod flygtninge, indvandrere og deres børn.