Svendborg Byråd til KL: Penge fra udligning skal kunne bruges på velfærd – hæv serviceloftet!

Svendborg Byråd opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen, at
arbejde for, at serviceloftet for de kommunale budgetter for 2021 hæves med en del af
merfinansieringen i udligningsreformen.

Penge til velfærd – ja tak!

De 6 mia. kr., som der ligger i overfinansiering, kommer til at udløse et kæmpe internt slagsmål mellem kommunerne om, hvem der må bruge pengene. Årsagen er Budgetloven, som fastlægger, at kommunerne skal straffes, hvis de bruger flere penge på velfærd. Budgetloven skulle have været revideret her i foråret, men det er blevet udskudt. Derfor vil vi opfordre regeringen og socialdemokratiet til at suspendere budgetlov for 2021, så kommunerne ikke straffes for at bruge de penge, de har