Flere skal have socialt frikort i Svendborg

For få udsatte svendborgensere tilbydes det sociale frikort, som ellers er et landsdækkende tilbud og som har stor succes i hovedstaden.

Siden 1. januar 2019 har det for udsatte og sårbare borgere været muligt at få et arbejde via det sociale frikort.

Det har både erhvervsliv og borgere i hovedstaden taget imod med åbne arme, og i denne første prøveperiode er frikortet evalueret med stor succes.Der er dog ikke meget at evaluere på i Svendborg, da kun 6 borgere ud af de 2.469 på landsplan, har fået tilbudt socialt frikort.

Det sociale frikort er født på Vesterbro i 2013, hvor ophavsmanden ‘Krølle’ kom på den ide, at udsatte borgere uden anden jobmulighed, kunne arbejde de timer de havde mulighed for og få rede penge i hånden. Ja, faktisk op til 20.000 årligt, oven i den indkomst de havde i forvejen.

Hermed kunne den enkelte borger, på trods af egne udfordringer, arbejde et par timer når muligt og gå derfra med penge på lommen og en følelse af igen at være en del af arbejdsmarkedet.

På Vesterbro er erhvervslivet så glade for tilbuddet, at de beder om en længere prøveperiode og helst at frikortet gøres permanent.Slut november blev prøveperiode forlænget med to år, samt midler afsat til 4 år.Desværre kan man læse, ud af de erfaringer gadejuristen i Kbh har gjort sig, at kommunerne ikke udsteder kortet, på trods af den store succes.

Enhedslisten har undersøgt sagen og må desværre konstatere, at også Svendborg halter håbløst bagud. I prøveperioden er der som sagt kun udstedt 6 stk ud af de 2.469 på landsplan.

Stina Sølvberg Thomsen; byrådsmedlem for enhedslisten og medlem af social og Sundhedsudvalget  siger:

“Enhedslisten ser det som en kæmpe gevinst for vores mest sårbare borgere samt for erhvervslivet, at de nu har mulighed for at blive en del af arbejdsmarkedet, på trods af evt svære livsomstændigheder. Vi taler om mennesker, som er “dømt ude ” af arbejdsmarkedet, som pludselig oplever en værdi og glæde ved at være til gavn, tjene penge og få gode relationer og vi ser gevinster som bedre fysisk og psykisk sundhedstilstand.

Ydermere ser vi et erhvervsliv som faktisk er vilde med muligheden. Derfor kan det da også undre og ærgre, at vi i kommunen ikke har udstedt flere. Vi skal da ikke bare se på, mens hovedstadens borgere får de fede tilbud, vi skal da være med og sikre at tilbuddet bliver permanent.!”

Derfor fremsætter Enhedslisten også forslag om at optimere udbredelse og udstedelse af det sociale frikort, på det kommende social og sundhedsudvalgsmøde.

 

Enhedslisten ønsker følgende punkt til behandling på dagsordenen i SSU 12/1 21

Sociale frikort, formidling og bevilling af dette.

Enhedslisten mener der er behov for en plan til udbredelse af ordning med socialt frikort, eftersom frikortet kun er udstedt 6 gange i Svendborg Kommune ud af 2469 på landsplan.

For Enhedslisten er det vigtigt, at alle har adgang til arbejdsmarkedet. Med det sociale frikort, kan de mest sårbare og udsatte borgere få et job på deres præmisser, og opleve de sociale og sundhedsmæssige gevinster der er ved at være en del af arbejdsmarkedet.

Enhedslisten foreslår at:

  • Administrationen redegør for den hidtidige indsats med formidling og udstedelse af det sociale frikort.

  • Der udarbejdes en plan for at forstærke oplysningsindsatsen i  og sagsbehandlingen i kommunen.

  • Der udarbejdes en plan for at forstærke oplysningsindsatsen i erhvervslivet og samarbejdspartnere, så som Forsorgscenteret, Forsorgsmuseet m.fl.