Grønne busser på afveje i Fynbus!

Enhedslisten mener af Fynbus er kommet på afveje, når man vil udbyde busdriften på Fyn. Der er lagt op til at udbyderne kan vælge biodiesel, men det er slet ikke løsningen for klimaet, mener Enhedslisten. Udslippet af klimagasser globalt risikerer ligefrem at stige.
Derfor skal der sendes et klart signal fra byrådsmødet 26/1 om, at Svendborg Kommune vil have el-busser og ikke ønsker biodiesel.

Jesper Kiel, Enhedslistens medlem af Teknik- og Erhvervsudvalget siger: 

–  Vi har i Svendborg Kommune set frem til at busdriften i Svendborg kunne omlægges til el-busser i 2024 med et fælles udbud fra Fynbus. Det risikerer vi nu ikke at få, fordi Fynbus lægger op,at dem der byder frit kan vælge mellem busser på el, brint, biogas eller biodiesel. Det er et kæmpeproblem, biodiesel er slet ikke en grøn løsning. Man kommer aldrig ned nuludledning og måske vil udslippet med klimagasser ligefrem stige globalt med biodiesel. 

Baggrunden for at Enhedslisten advarer mod biodiesel som en grøn løsning,  er at biodiesel fra landbrugsprodukter har en CO2-udledning, som er på højde med diesel, når man ser globalt på det. Det skyldes dels, at der ved dyrkning af en rapsmark udledes både metan og lattergas og at brug af biobrændstoffer fører til, at mere skov på verdensplan inddrages til landbrug. 

  • Vi kan under ingen omstændigheder dyrke nok afgrøder til at drive verdens køretøjer på biodiesel. Der vil være noget 2.generationsbiodiesel fra fx brugt fritureolie, men vi spiser slet ikke nok pomfritter til at busser generelt kan kører på det. Biodiesel er en blindgyde og der er store muligheder i el-busser, og så må enkelte lange ruter måske køre på biogas. Derfor skal vi sende et klart signal til Fynbus og at der skal satses på el-busser.

Teknik- og Erhvervsudvalget vedtog på sit møde 14. januar at gøre det klart over for Fynbus at Svendborg Kommune kun ønsker et udbud, hvor Svendborg Kommunes ruter overgår til el-busser. Man vedtog: “Svendborg Kommune ønsker alene at deltage i et fælles udbud, såfremt udbuddet i 2024 kun omfatter eldrevne busser i Svendborg Kommune.” Det håber Enhedslisten bliver fulgt op på byrådsmødet

 

Figur er hentet fra “108 Mulighederne for at inddrage ILUC-effekter” fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet