Et skridt nærmere en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg

Der er nu givet grønt lys til at staten skal finansiere en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. Det har Enhedslisten kæmpet længe for! Det er ikke afsat midler i første omgang, men cykelstien er nævnt i aftalen om fremme af cyklisme og det er et første vigtigt skridt! Det er nu slået fast, at staten også skal finansiere en cykelsti selv om linjeføringen ikke placeres langs statvejen mellem Faaborg og Svendborg. Dermed er vi nu endelig et skridt nærmere og det er fantastisk!

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten

Vi har nu endelig muligheden for at komme videre med planer for en cykelsti. Hidtidige planer er blevet skudt ned fordi en cykelsti langs vejen er vanskelig og ville blive meget dyr at gennemfør. En cykelsti langs hovedvejen ville komme i konflikt med både kulturarv og en fredet allé. Projektet har været  vanskeligt på grund af, at terrænet simpelt hen ikke levner meget plads til en cykelsti ved Hvidkilde.  Men staten har indtil nu afvist, at cykelstien kunne føres af en anden rute syd om Hvidkilde sø, da det så ville være langs kommunale veje og dermed en kommunal udgift. Den gordiske knude er der nu mulighed for at få løst!

Uddrag fra aftalen 11. feb 2021

Parterne er opmærksomme på, Vejdirektoratet er i gang med at undersøge mulighederne for en cykelsti mellem Ollerup og Svendborg. På grund af vanskeligheder ved etablering af en cykelsti langs statsvejen, er parterne enige om, at en alternativ linjeføring ad kommuneveje skal finansieres på linje med et statsvejprojekt.

Nu skal Vejdirektoratet så i arbejdstøjet og finde den rigtige løsning og vi skal som lokalsamfund samles om en model, der lader sig gennemføre.  Vi skal fastholde presset for en løsning, projektet er ikke tegnet endnu og pengene er ikke afsat. Så der er fortsat et arbejde med, at få planen på plads og vi skal alle træde i pedalerne for at nå frem!

Henning Hyllested besøgte som Enhedslistens transportordfører strækningen  11. oktober 2018: