Fritag børn i for faglige test i folkeskolen når skolerne åbner

Enhedslisten mener det vil være en forkert prioritering at bruge tid på test i dansk og matematik, når alle børn er tilbage på skolerne og foreslår at kommunen søger fritagelse.

Stina Sølvberg Thomsen fra Enhedslistens byrådsgruppe siger

  • Der skal ikke herske nogen tvivl om at Enhedslisten aldrig har været begejstrede for de nationale test. Lærer og uddannelsesforskere har fra start, anfægtet testene og kaldt dem fejlbehæftede. Ydermere stresser testene både elever og lærer, og kan ikke bruges som hverken pædagogisk redskab eller fagligt pejlemærke.

  • Nu står vi midt i en pandemi. Det har betydet et år, hvor vores børns undervisning og trivsel har været under pres. Lærerne har gjort alt hvad de kunne, men der er et uundgåeligt efterslæb på elevernes faglige niveau, hvilket vil give et yderligere fejlagtigt billede, ved brug af de nationale test.

Enhedslisten mener vi at børnenes trivsel og faglighed skal være i fokus når de vender tilbage til skolen. Dette skal være gennem undervisning og sociale aktiviteter og ikke gennem stressende test.

Derfor foreslår Enheds på byrådsmødet d 23 feb, at Svendborg kommune retter henvendelse til undervisningsministeriet, med anmodning om fritagelse for nationale test i 2021.


Forslag til til byrådsmødet 23/2 2021

Svendborg kommune bør søge om  fritagelse for nationale test i folkeskolerne

Der er lagt op til at eleverne i folkeskolen skal gennemføre nationale test, når skolerne genåbner, det mener Enhedslisten er en helt forfejlet prioritering.  Elever har brug for at komme væk fra computerskærmene og tilbage til fællesskab, nærvær og læring i klassen. 

De nationale test i forskolen har været under hård kritik og blev i 2019 evalueret. Konklusionen var at målingerne ikke kunne bruges på elevniveau, og at der derfor i stedet skulle udvikles et helt nyt bedømmelsessystem som erstatning. 

Der er ikke fundet en erstatning for de nationale test, derfor giver det ikke mening endnu engang at gennemføre test, som både ministeriet og faglige eksperter er enige om, ikke giver retvisende resultater. 

Corona-nedlukningen har været en utrolig svær opgave for både elever og lærere, derfor er der behov for at bruge tiden til at indhente alt det forsømte og ikke på at gennemgå nationale test. Enhedslisten foreslår derfor: 

  • At Svendborg Kommune ansøger Undervisningsministeriet om, at blive fritaget for at udføre nationale tests på vores skoler i skoleåret 2020/2021