Hvordan skal skiltene med gade- og vejnavne se ud?

Enhedslisten ønsker fik følgende  sat på dagsordenen i TEU 4. februar 2021

Udskiftning af skilte med gade- og vejnavne

På baggrund af administrationens udmeldinger om udskiftning skilte med gade- og vejnavne redegør administrationen for den påtænkte praksis og i hvilket omfang de gamle skilte med reliefbogstaver udskiftes.

Udvalget drøfter den påtænkte praksis.

Bilag
https://faa.dk/artikel/skilte-i-kommunen-ensartes-derfor-har-nogle-vejskilte-i-svendborg-skiftet-farve

Opdateret!

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 04-02-2021

Liste Ø fremsætter følgende beslutningsforslag:

 • Den igangværende udskiftning af 1200 skilte sættes straks i bero. Nedtagne gamle skilte med reliefskrift opbevares indtil videre.
 • Administrationen udarbejder en plan for renovering af skilte med gade- og vejnavne, til politisk godkendelse
 • Planen tager udgangspunkt i følgende principper:
  • De enkelte by- og lokalområders traditionelle farver og stil for skilte fastholdes med udgangspunkt i principperne i Cittaslow Charteret
  • Lokaludvalget går i dialog med lokalomåder og borgere om hvilke skilte, der passer til deres områder
  • Gamle skilte med reliefbogstaver bevares og renoveres
  • I områder med bevarende lokalplaner og i bevaringsværdige kulturmiljøer skiftes, der om nødvendigt til nye reliefskilte, hvor det er nødvendigt for at bevare områdets tradition.
 • Administrationen afdækker priser for at få malet gamle skilte og udarbejder samtidigt en alternativ model for hvordan skoler, foreninger, lokalråd eller borgere kan byde ind på at løse opgaven til en pris, der modsvarer udgiften til indkøb og montering af nye skilte.

Cittaslow Charter https://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/257/nuovo_statuto_cittaslow_en_12.05.pdf

Citat:

“- an environmental policy is implemented aimed at maintaining and developing the characteristics of the area and urban fabric, appreciating in first place the techniques of recovery and recycle.”

Forslaget bringes til afstemning.

For stemmer 1 medlem af udvalget: Liste Ø.

Enhedslisten begærede herefter i byrådet 23/2 2021