Hvorfor skal forældrebetalingen i kommunekassen?

I finansloven blev der opnået enighed om at øge midlerne ud til kommunerne til minimumsnormeringer. Måden det blev aftalt at gøre det på, var ved at forældrene fra 2021 skulle ud og betale mere i forældrebetaling. Derved var der håb om at komme tættere på ”rigtige” minimumsnormeringer.

  • Susanne Gustenhoff, byrådsmedlem for Enhedslisten

Desværre sker der så bare det i Svendborg kommune, at i B&U udvalget vælger man at stemme for, at de ca. 1,2 mio. man får ind i ekstra forældrebetaling i 2021 skal puttes i kommunekassen!!!

Lige først er man tilbøjelig til at tænke, nåh ja vi var jo heldige at få 7,7 mio. via budgetforliget sidste år. Millioner der blev givet for at bringe dagtilbuddet tættere på et stort forældreønske om minimumsnormeringer. En normering der hedder 1 pædagog til 3 vuggestuebørn, og 1 pædagog til 6 børnehavebørn. Med budgetforliget fik vi ikke minimumsnormeringer, men vi fik bedre normeringer og det er vi glade for. Rent teknisk har det betydet, at vi fik det endelige beløb, som staten ville give til kommunen når vi nåede frem til 2025.

Men med finansloven ændrede man på betingelserne, og der kom en ny aftale mellem regeringen og dens støttepartier. Om minimumsnormeringer. Her står at man vælger at forhøje de årlige midler, sådan at de vil være udmøntet allerede i 2024. Og ikke mindst, at man fra 2021 nu kan opkræve forældrebetaling af den merværdi, der forventes at blive ude i institutionerne. Forældrene bliver altså opkrævet højere forældrebetaling, mod forventeligt flere pædagoger ude i børnehusene!

Men i Svendborg går forældrebetalingen bare i kommunekassen! Man kan så indvende, at vi da har fået pengene via budgetforlig. Men det regnskab går ikke op! Forudsætningerne er ændret! I Svendborg får vi færre penge til minimumsnormeringer når regnskabet gøres op i 2024.

Fakta

Efter finansloven blev midlerne til bedre normeringer fremrykket og puljemidlerne skulle også indgå, når der beregnes forældrebetaling på 25%. Derfor stiger kommunens indtægter fra forældrebetaling fra planlagt 2,18 mio. kr til 2,49 mio. kr. En ekstrabetaling for forældrene på 1,31 mio. kr, men pengene kommer ikke børnene tilgode, 1,2 mio. kr lægges i kommunekassen.