Sikkerhed, Cittaslow og sund fornuft

Jeg synes, at der er flere hensyn at tage, når vi skal sikre, at man kan læse kommunens skilte med vejnavne. Det skal naturligvis vægtes, om det har væsentlig betydning for trafiksikkerheden. Der en en del skilte, som er placeret ud til veje med meget trafik, høj hastighed og uden gadebelysning. Her bør det sikres, at der er skilte, som er reflekterende. Der udskiftes skilte løbende, hvor det indgår i trafiksikkerhedsplanen.

Af Jesper Kiel, Enhedslistens byrådsmedlem i Teknik og Erhvervsudvalget

Så når man nu har bestilt udskiftning af 1200 skilte ud af kommunens ca. 2500 skilte, så er det placeringer, hvor trafiksikkerheden ikke har vejet så tungt.  Kommunen har ingen registrering af kommunens skilte med vejnavne, det får man først i forbindelse med, at skiltene er blevet skiftet. Så om det får væsentlig betydning for trafiksikkerheden, det er der ikke nogen, som har vurderet.

Læserbrev i Fyns Amts Avis 19. februar 2021

Vi burde tage alvorligt, at vi er Cittaslowkommune. Det er et centralt element i Cittaslow,  at man skal fortsætte og udvikle lokale traditioner først og reparere frem for bare at skifte ud. Derfor burde man gøre alt, hvad man kunne, for at bevare de mange smukke reliefskilte, der hvor det er er muligt. Der har ikke været indhentet flere tilbud, og derudover melder mange borgere sig gerne til at male, hvis budgettet ikke rækker. Man burde have fortsat den praksis, som man har haft lige indtil nu, hvor man i områder med de gamle skilte med hvid baggrund og røde bogstaver, fastholdt stilen også på nye reflekterende skilte.

Der mangler lidt sund fornuft i den plan, som administrationen har sat i gang. Man skifter halvdelen af skiltene til blå skilte for at få ensrettet skiltene til vejdirektoratets vejledning, som vel at mærke kun er en vejledning. Man skifter gamle, fine reliefskilte på små lukkede veje, hvor det ingen verdens betydning har for trafiksikkerheden. Tag f.eks skiltet mellem Schrumsvej og Skovbrynet: det er et lukket vænge, der er skiltet for 40 km/t. Skiltene var en lille smule falmede, men rigtig smukke og bevaringsværdige. De er nu skiftet til standardiserede blå skilte, som ingen verdens betydning har for trafiksikkerheden den placering.  De gamle kan fortsat ses på googlemaps. Tjek: https://goo.gl/maps/ZuBZuZhiqzaPbook9

Jeg håber flertallet i byrådet kommer til fornuft på tirsdag, tager Cittaslow alvorligt, holder fast i det lokale særpræg og bruger penge, der hvor det har reel betydning for trafiksikkerheden.