Nej tak til affaldskasino!

Meget tyder på, at al affaldsforbrænding ender med at bliver liberaliseret. Det betyde,  at den oprindelige plan med kompensation til de værker, som lukker, falder til jorden.

Det er urimeligt og uansvarligt, derfor Enhedslisten foreslår at Svendborg Kommune retter henvendelse til Klima- og energiministeren, så man enten kan sikre en planlagt lukning af de værker, som frivilligt vil lukke og helst stoppe den totale udlicitering af området.

Enhedslisten gruppeformand i Svendborg byråd, Jesper Kiel  forklarer:
– Svendborg Kommune har vedtaget at lukke, Svendborg Kraftvarme inden udgangen af 2022, men får vi ikke mulighed for at staten dækker den gæld, som ikke er betalt af. Samtidigt risikerer alle værker ende i en situation, hvor de må lukke med gæld uden kompensation, fordi man lægger op til et affaldskasino , hvor konkurrencen skal lukker værker. Jeg frygter,  at mange værker vil redde skindet ved at importere mere affald til skade for Danmarks klimaregnskab. Meningen var, at der skulle sættes en stopper for affaldsimport. Vi aner ikke om det vil lykkes med en liberalisering – det er rent kasino.

Enhedslistens byrådsgruppe følgende optaget på byrådets dagsorden den 30. marts 2021:

Nej tak til affaldskasino!

Der var med KLs forslag til afvikling af forbrændingskapacitet i Danmark lagt op til en kontrolleret afvikling af den overskydende kapacitet i takt med øget affald mod, at ejerkommunerne til gengæld fik dækket gælden i de værker, som skulle lukkes.

Denne proces har Svendborg Kommune bidraget til ved at beslutte en lukning af Svendborg Kraftvarme fra udgangen 2022.  Denne proces er der nu lagt op til at skulle erstattes af en liberalisering af alt affald til forbrænding og hvor en række værker så tænkes lukket, som resultat af konkurrencen.

Det kan ende med at kommunalt og forbrugerejede værker må lukke med en gæld, som så ikke vil blive dækket at staten. Dermed er der lagt op til et affaldskasino, hvor nogle borgere kommuner vil stå som tabere og hvor affaldet kan blive transporteret på kryds og tværs af landet alt efter konkurrencesituationen.

Det er tvivlsomt om dette affaldskasino medfører det som var målet: Mindre afbrænding af affald og lavere CO2-udslip:

Enhedslisten foreslår derfor at Svendborg byråd sender følgende opfordring til klima- og energiministeren og partierne bag forliget omkring affald:

  • Svendborg Kommune opfordrer til at arbejde videre med en plan for afvikling af forbrændingskapacitet, hvor ejerne bag værker, som skal lukkes, får dækket restgælden.
  • Svendborg Kommune opfordrer til, at man arbejder videre med kontrolleret lukning af værker, som frivilligt indgår en aftale med staten mod fortsat at kunne få dækket restgælden i værkerne.
  • Svendborg Kommune opfordrer til at fastholde mulighed for at kommunerne har mulighed for behandle affald på egne værker, både når det gælder forbrænding og sortering til genanvendelse.