Kommunen skal også sortere plast og fødevarekartoner

Enhedslisten vil have kommunens egne skoler, institutioner og arbejdspladser til at lave affaldssortering af plast og fødevarerkartoner. Kommunen er ved at være klar med sortering af de kendte fraktioner glas/metal, pap/papir, madaffald og restaffald. Det er kun på frivillig basis at blandt andet nogle skoler sorterer plast fra. Det er ikke godt nok mener Enhedslisten, som har rejst sagen på byrådsmødet.

Jesper Kiel, gruppeformand for Enhedslisten forklarer:

Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten SvendborgKommunen har hele tiden haltet efter borgerne, når det gjaldt affaldssortering. Det dur ikke at skolebørnene, når de er hjemme sorterer plasten fra, men når de kommer i skolen, så skal plasten i skraldespanden. Så nu skal kommunen komme på omgangshøjde med borgerne. Efter 1. juli kan borgerne aflevere mælkekartoner sammen med plast til genbrug. Det skal kommunen naturligvis også gøre

Fra 1. juli kan man aflevere mælkekartoner og andre fødevarekartoner sammen med plast til genbrugsbilen fra Vand og Affald. Den blandede fraktion sorteres på et anlæg i Tyskland, hvor man kan udsortere fødevarekartoner og plast til genanvendelse. Det udbydes igen, når der er danske firmaer, som også kan byde ind på opgaven


Forslag til byrådsmødet 24. april 2021

Plast og drikkekartoner skal også affaldssorteres!

Der er sat gang i affaldssortering på kommunens skoler og institutioner. Der skal sorteres i pap/papir, glas/metal, organisk og restaffald. Der kommer affaldsgårde, så der også bliver plads til de mange nye fraktioner.

I Svendborg Kommune opfordrer vi også husstandene til at kildesortere plast.  Det påtænkte eftersorteringsanlæg, som vil kunne klare plast i restaffaldet i er endnu usikkert og har lange udsigter.  Derudover vil man fra 1. juli 2021 kunne kildesortere mad- og drikkekartoner. Det er vigtigt at Svendborg Kommune går foran, og så sikrer, at der sorteres plast og drikkekartoner internt i kommunen.

Derfor foreslår Enhedslisten:

  • Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) sikrer, at alle skoler og institutioner, som ønsker det, får mulighed for at sortere plast.
  • Administrationen udarbejder en plan for, hvordan og hvornår kommunen også kan sikre at plast og drikkekartoner affaldssorteres på linje med de øvrige fraktioner overalt i kommunens organisation. Planen forelægges til udvalgsbehandling og godkendelse i byrådet.

 

Se også – februar 2019:

Alle skoler og dagsinstitutioner skal i gang med at sortere affaldet!