Nej tak til afhænding af Caroline Amalielund for lukkede døre!

Enhedslisten satte i februar hælene i, da processen omkring Caroline Amalielunds fremtid skulle besluttes bag lukkede døre i social og sundhedsudvalget.

  • Stina Sølvberg Thomsen, Enhedslistens byrådsmedlem i Social og sundhedsudvalget

Et brand eftersyn kunne konstatere, at plejecenteret ikke er egnet til borgere der ikke er selvhjulpne. Der er dog intet ulovligt eller uforsvarligt, og man har efterfølgende iværksat forskellige brandsikringer efter anbefaling.

Det er nu op til udvalget at beslutte hvorvidt Caroline Amalielund skal afhændes eller renoveres.

Et enigt udvalg ville i februar gå videre i beslutnings processen, uden at borgere, pårørende og medarbejdere blev informeret og hørt, hvilket er stik imod Enhedslistens politik om borgerinddragelse. Enhedslisten kunne dog kræve sagen åben, hvilket vi ikke tøvede et sekund med.

Det er ikke rart for sårbare ældre eller medarbejder, at gå med usikkerhed om fremtiden, men at skjule sagen bag lukkede døre er ikke en løsning. Jeg har heldigvis været så længe i faget, at jeg har erfaring for, at svær kommunikation aldrig må være en undskyldning for manglende kommunikation. Så derfor skal borgere og ansatte inddrages i processen omkring fremtiden for Caroline Amalielund.

Carolines fremtid er fortsat uvis, men står det til Enhedslisten, kunne renovering godt være at fortrække.

Caroline Amalielund er et smukt plejecenter fra 1912, beliggende i virkelige dejlige omgivelser. Jeg har trådt mine barnesko der, særligt på demensafsnittene hvor min mor arbejdede.

Siden hen i hele huset, hvor jeg arbejdede som ufaglært, hjælper og assistent.

Der er en særlig atmosfære på Caroline, dette på trods af skråvægge og smalle gange og jeg håber at vi kan renovere det.