16 kandidater fra Enhedslisten vil slås for velfærd, klima og mangfoldighed i Svendborg Kommune

Enhedslisten har tidligere valgt spidskandidater, men er nu klar med et samlet hold. Kandidatholdet består af 9 kvinder og 7 mænd i alderen 18 til 73 år 

Enhedslistens nummer to Stina Sølvberg Thomsen forklarer:

 • Vi har arbejdet bevidst med at opstille et varieret hold, hvor vi særligt har ønsket at få flere kvinder på banen, så nu kan vi for først gang kan opstille flere kvinder end mænd.  Vi skal have større ligestilling og vi er ikke mål, men nu er vi på vej. Vi har også en god blanding af både faglærte, ufaglærte og folk med en videregående uddannelse spredt i forskellige dele af kommunen fra Ellerup til Ollerup. 

Enhedslisten vil have fokus på velfærd, klima og en mangfoldig kommune i valgkampen, og vil have fokus på at få fjernet de automatisk nedskæringer på velfærden:

Enhedslistens nr. 3,  Ib Knudsen siger: 

 • Det er lykkedes at få fjernet de årlige besparelser på 0,35% fra dagtilbud og ældreområdet. De næste områder, vi vil sikre mod de automatisk besparelser vil være skolerne og familieområdet. Penge skal følge med opgaven ellers bliver vores tilbud til vores børn udhulet år efter år.

Enhedslistens spidskandidat Jesper Kiel slutter:

 • Vi er nået et stykke af vejen med vores ambitioner og planer for klimaindsatsen, men vi er slet ikke i mål. I den den næste periode skal der leveres! Vi skal skifte til busser og biler på el, olie og naturgassen skal udfases og vi skal lægge om til vedvarende energi. Det er en kæmpe opgave, som vi skal lykkes med. Men vi skal have borgerne med, så vi ser gerne at der dannes en borgersamling, som tages med på råd omkring løsningerne til at indfri ambitionerne. 

Enhedslistens kandidater i Svendborg Kommune til kommunalvalg 2021: 

 1. Jesper Kiel, 55 år, Svendborg – nordre bydel, Koordinator, uddannet maskinarbejder og multimediedesigner
 2. Stina Sølvberg Thomsen, 37 år,  Tved, Fængselssygeplejerske, uddannet sygeplejerske 
 3. Ib Knudsen, 61 år,  Svendborg midtby, socialrådgiver
 4. Johan Weltzin Kristensen, 31 år, Svendborg Midtby, arbejdsløs, uddannet geograf og byplanlægger
 5. Malene Jensen, 44 år, Skårup, Friskolelærer, uddannet køkkenassistent 
 6. Ann Mørk Røjkjær 38 år, Svendborg Østre bydel, ernæringsassistent
 7. Malene Kallan, 51 år, Svendborg, dansk-som-andet-sprogskonsulent ved PPR, uddannet lærer med pd i interkulturel pædagogik og ledelse
 8. Jeppe Mariager, 48 år,  Gudbjerg, Underviser,  uddannet Lærer
 9. Marianne Pacarada, 48 år, Svendborg Østre bydel, Organisationskoordinator, uddannet i Historie samt Kommunikation, retorik og formidling
 10. Kim Kastoft, Ollerup, 58 år, Murersvend, udlært murer
 11. Trine Sandahl Als, 47 år, Ollerup, Socialfaglig konsulent, uddannet lærer
 12. Emil Thirup-Sorknæs, 36 år, Rantzausminde, Fuldmægtig i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, uddannet Cand. mag. i historie
 13. Stine Lundgaard, Svendborg, 40 år, Pædagogisk leder af Svendborg juniorklub, uddannet lærer
 14. Vibeke Syppli Enrum, 73 år, Gudbjerg, Underviser, uddannet sociolog
 15. Knud Clemmensen, 72 år, Svendborg Skovparken. Pensionist, uddannet Cand Scient i matematik og fysik
 16. Emma Kordovsky 18 år, Svendborg nordre bydel, hjemmehjælper, ufaglært