EL krævede borgermøde inden afhænding af Caroline Amalielund

Kun Enhedslisten stemte imod med den begrundelse, at der ikke bør træffes afgørelse omkring borgernes hjem, før et forudgående dialogmøde med de berørte parter.

Som ny lokalpolitiker står jeg ofte på mål for bemærkninger omkring manglende erfaring, når jeg udtaler mig. Til det må jeg bare sige, at jeg i så fald ikke tilstræber erfaring, hvis bagsiden er en manglende lyst til at lytte til de borgere, vi repræsenterer.

I en tid og i et valgår, hvor alle partier råber op om borgerinddragelse, burde et dialogmøde have været et minimum, når man vælger at flytte beboere og medarbejdere ud af deres hjem og arbejdsplads. En så vigtig beslutning må aldrig træffes hen over hovedet på folk.

Sårbare beboere skal informeres på en måde, de kan forstå og håndtere, og det samme gælder de pårørende, der oftest står bagved og lytter og taler på deres forældre eller bedsteforældres vegne. Dialog og inddragelse må også her være et udgangspunkt, hvad end beslutningen ender med at være.

Som ny lokalpolitiker står jeg ofte på mål for bemærkninger omkring manglende erfaring, når jeg udtaler mig. Til det må jeg bare sige, at jeg i så fald ikke tilstræber erfaring, hvis bagsiden er en manglende lyst til at lytte til de borgere, vi repræsenterer.