Kommunens medarbejdere skal belønnes for at bruge cyklen

Enhedslisten foreslår på økonomiudvalgets møde tirsdag 22. juni, at kommunens medarbejdere skal have samme kørselsgodtgørelse uanset om de kører i egen bil eller kører på egen cykel inden for arbejdstiden. Målet er at flere skal springe på cyklen, hvis de skal til et møde eller ud til borgerne, hvor det er inden for cykelafstand.

Pressemeddelelse 21. juni 2021

Enhedslistens medlem af økonomiudvalget, Jesper Kiel forklarer:

  • Det er kommunens mål at fremme cyklisme og nedsætte vores CO2-udslip, derfor skal vi fremme at medarbejderne springer på cyklen, når der skal køres inden for arbejdstiden. Som det er i dag, så får man 1,90 kr, hvis man kører i egen bil, mens man kun får 0,54 kr hvis man springe på sin cykel. Jeg synes vi skal udbetale det samme beløb uanset om man cykler eller tager sin bil.

Flere kommuner bruger samme model, som Enhedslisten foreslår fx Randers og Bornholm.  Kommunen kan selv vælge hvilken kørselsgodtgørelse, der skal være for at cykle. Den del, der overstiger den statslige takst på 0,54 kr pr kørt km.

Enhedslisten ønsker følgende behandlet på økonomiudvalgsmødet 22/6 2021

Cykler skal ligestilles med biler i forhold til kørselsgodtgørelseSvendborg Kommunes medarbejdere kan få skattefri kørselsgodtgørelse til at køre i egen bil eller cykel i arbejdstiden. Men taksterne er vidt forskellige, man kan i 2021 få op til 3,44 kr pr km i egen bil, hvorimod man kun kan få 0,54 kr//km for kørsel på egen cykel.

Svendborg Kommune udbetaler kørselsgodtgørelse i egen bil efter to takster: 1,90 kr pr km og 3,44 kr pr km. Det fremgår ikke umiddelbart af kommunens intranet om man kan få kørselsgodtgørelse for at køre på egen cykel.

Enhedslisten mener at kommunen bør fremme, at medarbejderne så vidt muligt bruger cyklen, hvor det er muligt,  af hensyn til klima og helbred.

Kommunen bør give samme tilskud for at cykle på egen cykel, som for at køre i egen bil, dog skal beløbet udover de skattefrie 0,54 kr /km beskattes som lønindtægt. Samtidigt bør kommunen medarbejdere opfordres til at cykle frem for at tage bilen.

Kommune bør spredt rundt i organisationen have cykler, som medarbejderne kan låne i forbindelse med kørsel til møder m.v.

Enhedslisten foreslår derfor:

  • Der udformes nye retningslinjer for kørsel i forbindelse med arbejde, således at kørsel på egen cykel udbetales samme takster, som for kørsel i egen bil.

  • Medarbejderne informeres om muligheden for at benytte egen cykel i forbindelse med arbejdet.

  • Administrationen belyser om det vil have budgetmæssige konsekvenser på baggrund af erfaringer fra andre kommuner.

  • Der udarbejdes en oversigt over i hvilket omfang kommunen stiller lånecykler til rådighed for kørsel i arbejdstiden

 

Se skat.dk
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2234870

Randers
https://amtsavisen.dk/artikel/kommunens-ansatte-kan-få-kørselsgodtgørelse-for-cykelturen