Enhedslisten siger NEJ TAK til flytning af Svendborgs akutfunktion

I den nye akutplan fra regionen lægger man op til at lukke akutfunktionen på Svendborg sygehus som man kender den i dag.

Enhedslisten har fra start været i mod at lukke akutfunktionen, da det er en forringelse af det nuværende tilbud og vil medvirke til at øge ulighed i sundhed.

Centraliseringen af sundhedsvæsenets tilbud, blandt andet ved at flytte akutfunktioner til nyt OUH vil besværliggøre og helt udelukke behandling af nogle borgere. Det gælder de der får endnu længere vej til hjælp, men især de mindre ressourcestærke. 

Det er en dårlige investering både menneskelig og økonomisk og det vil betyde et øget pres på både kommune og region, når borgerne ikke får den rettidige akutte hjælp.

De nye politiske vedtagelser skal også fremme et sundhedsvæsen tættere på borgerne samt reducere i antallet af indlæggelser. Dette planlægger man at gøre, ved at flytte flere af de nuværende sygehusopgaver ud til kommunen. 

Men med en allerede hårdt presset kommune, skal der flere ressourcer og faglig opkvalificering til denne omstilling. Samarbejdet  mellem sygehusene og kommuner skal indkluderer de relevante fagpersoner og må aldrig blive en proces der foregår hen over hovedet på de der skal føre ændringerne ud i livet.