Fjernvarme i 5762 skal have solid opbakning – ellers svigter vi!

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten

Arne Ebsen (SF) anklager Enhedslisten og Socialdemokratiet for at svigte de svageste ved at kræve samme tilslutningafgift hos fjernvarmen i 5762 (Ollerup-Vester Skerninge – Ulbølle), som man har hos Svendborg Fjernvarme. Det er nærliggende at tro, at lavere tilslutningsafgift vil være en fordel for dem med få penge.  Så simpelt er det ikke!

En lavere eller slet ingen tilslutningsafgift, som fjernvarmen i 5762 oprindeligt havde lagt op til, vil også gøre det meget nemt at melde sig ud, hvis projektets forudsætninger ikke helt holder. Det kan være, at projektet rammes af stigende priser på el og byggeomkostninger, eller at garantiprovisionen til kommunen ikke, som forudsat, kan nedsættes fra 3% til 1%.  Hvis fjernvarmeprisen ikke holder, hvad den lover, så vil dem med mest friværdi sive væk og vælge varmepumpe. Så stiger varmeprisen for dem, der er tilbage. Et lavt tilslutningsbidrag skaber usikkerhed om projektet. Det er til ulempe for dem, som ikke har andre alternativer. I værste fald lukker fjernvarmen, og så hænger kommunen på gælden, hvilket vil ramme velfærden – og dermed nemt kommunens allersvageste.

Så hvis der skal etableres fjernvarme i 5762, så kræver det stor lokal opbakning, og at man tager ansvar for projektet. Det er ikke optimalt, at under halvdelen af husstandene, på nuværende tidspunkt, har tilmeldt sig. Derfor er fjernvarme i 5762 ikke nødvendigvis den bedste løsning. Der er behov for afklaring. Projektet med fjernvarme i området har været på vej i 7 år. Alt for længe har man været i en venteposition. Enhedslisten stemte mod det oprindelige fjernvarmeprojekt, fordi det baserede sig på afbrænding af biomasse. Det var ikke et klimamæssigt, bæredygtigt projekt. Det nye projekt er langt bedre, da hovedparten af varmen kommer fra varmepumper. Men er det økonomisk bæredygtigt? Det kan borgerne sikre ved, i højere grad, at binde sig til fjernvarmen. Derfor bakker vi op om en model med tilslutningsafgift på niveau med Svendborg Fjernvarme. 

Se også: