Reelle minimumsnormeringer!

  • Ib Knudsen, kommunalvalgskandidat (EL)

I 2019 lavede kommunen en opgørelse, hvoraf det fremgik, at der var 330 fuldtidsmedarbejdere i daginstitutionerne og 3,24 barn per medarbejder i vuggestuer og 6,39 barn per medarbejder i børnehaver. Da kommunens beregning viser, at der skal være 353 fuldtidsmedarbejdere i daginstitutionerne, mangler der 23 medarbejdere. I den nye beregning, hvor kommunen blandt andet har undladt at medregne ledelse, ressourcepædagoger, ressourcepladser og vikartimer, fremgår det, at der er 310 fuldtidsmedarbejdere i daginstitutionerne, hvorfor der nu mangler 43 medarbejdere.

Forældreorganisationen Hvor er der en voksen mener, at kommunen skal bruge den model, som Fredensborg Kommune har været med til at lave, omsættertabellen kaldes den. Hvis vi bruger den model, viser en beregning, at der er 5,67 barn per voksen i vuggestue og 11,50 børn per voksen i børnehave, tal fra avisen den 25. august.

Vi i Enhedslisten finder, at det er den sidste problematik, der er den så absolut vigtigste, og vi vil derfor arbejde for, at der kommer bedre normeringer i daginstitutionerne de kommende år.

Hvis vi efter denne model skal have minimumsnormeringer i Svendborg, ligner det, at vi skal ansætte et sted mellem 200 og 250 fuldtidsvoksne i vores daginstitutioner. Det kunne være rigtigt godt for børnene og de voksne, men realistisk set er det nok en investering, som vil tage flere byrådsperioder at gennemføre.

Jeg oplever, at der lige nu er to diskussioner: En om, hvordan vi får den mest retvisende model for minimumsnormeringer, og en om, hvordan vi får forbedret normeringerne i daginstitutionerne inden for de næste år.

Vi i Enhedslisten finder, at det er den sidste problematik, der er den så absolut vigtigste, og vi vil derfor arbejde for, at der kommer bedre normeringer i daginstitutionerne de kommende år. Hvis vi i næste byrådsperiode kan få ansat de 43 yderligere fuldtidsmedarbejdere samtidig med, at området selvfølgelig også bliver tilgodeset i forhold til den demografiske udvikling, så er det ikke helt skidt.