Stil krav om kommunal andel på  mindst 25% af alle større sol- og vindanlæg i Svendborg Kommune.

Enhedslisten foreslår, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Svendborg laver en politisk aftale om, at kommunen skal kræve købsaftale på mindst 25% for at godkende nye solcelleparker eller vindmøller. Konkret skal der foreligge en købsaftale med det kommunale selskab for vedvarende energi: VE A/S om, at man kan købe mindst 25% af de enkelte anlæg med sol og vind. 
Enhedslistens spidskandidat Jesper Kiel forklarer:
– Jeg forstår godt at borgerne, som bor lokalområderne, hvor der planlægges for sol og vind er forargede over, at nogle enkelte alene skal tjene på den grønne omstilling. 
Derfor mener vi, at kommunen skal eje mindst 25% og så bruge overskuddet til fordel for lokalsamfundet og den grønne omstilling.
Enhedslisten vil have, at det kommunale selskab VE A/S skal lave aftaler med ejerne af nye solcelleparker og vindmøller om at selskaber står for 25% af investeringer, og så også får 25 % af overskuddet. Kommunen kan helt eller delvist eje el-producerende anlæg. Det kommunale selskab kan på linje med private optage kreditforeningslån til solcelleparker eller vindmøller. 
Jesper Kiel fortsætter:
– Med en andel i alle nye større anlæg, så kan vi udlodde overskud til projekter i lokalområdet og den producerede el sælges til lave priser gennem et borgerenergifællesskab. Borgerne i lokalomådet skal selvfølgelig med i den grønne omstilling. Der skal hjælp til at skifte til varmepumper, som skal få leveret strøm fra den vedvarende energi,  og det skal opstilles ladestandere til el-biler osv. 
Enhedslisten vil også have, at kommunen helt skal tage initiativ til en solcellepark på mindst 40 hektar, som kan dække kommunens og de kommunale selskabers eget forbrug.  Det kommunale ejerskab skal også bruges til at tilbyde borgerne at købe andele i  de lokale anlæg
Jesper slutter: 
  • Jeg tror sagtens, at investorerne kan acceptere en kommunal andel på 25%. De får kun 75% af fortjenesten, men de skal jo også kun investere 75%.  Samtidigt vil det være en god forretning for det kommunale selskab. Vi kan ikke overføre pengene til kommunekassen, men de kan bruges til at sikre, at lokalområderne får fordel af den grønne omstilling og det er afgørende for at sikre opbakning til den grønne omstilling.

 

En ny lov har i år åbnet op for, at der kan etableres VE-fællesskaber og borgerenergifælleskaber. Det giver nye muligheder for at man kan aftale som købe strøm direkte  fra lokale sol- og vindanlæg.