Sejl langsommere og halver dieselforbruget på Skarø/Drejø-færgen

Man kan næsten halvere dieselforbruget på Højestene-færgen, som sejler til Skarø og Drejø, ved at forlænge sejltiden fra 70 til 80 minutter. Derfor var Enhedslisten ret forundrede over, at Erhvervs- og Turismeudvalget  (ETU) droppede den planlagte ændrede sejlplan og fortsatte med det høje brændstofforbrug. Siden er priserne på marinediesel steget voldsomt og intet tyder på at de falder lige med det samme.

ETU har lagt op til en samlet stigning på billetpriserne på omkring 25%, men det rammer særligt cyklister og  børnefamilier, da man lægger faste kronebeløb oven i prisen.

Enhedslisten vil hurtigst muligt have ændret sejlplanen, så dieselforbruget reduceres betragteligt, så priserne kan normaliseres. Indtil da vil Enhedslisten hæve alle priser ligeligt med 25%, så børn og cykler ikke rammes lige så hårdt, som der er lagt op til.  Det skal være væsentligt billigere for en børnefamilie at tage 4 cykler til øerne end at tage bilen med færgen!

Udvikling i priserne på marinediesel

Enhedslisten rejser følgende forslag til møde i Kommunalbestyrelsen 31. Maj 2022

Enhedslisten ønsker at rejse følgende ændringsforslag til Punkt 4 Stigende brændstofpriser

Ændringsforslag 1

Mere retfærdig fordeling af takststigning

De nuværende takster har indbygget nogle principper:  Børn rejser til halv pris og det skal være væsentligt billigere for en familie/gruppe at komme til øerne på cykel end i bil. 

Forslaget til takststigninger bryder med begge principper. 

To voksne og to børn på  hver sin cykel får en takststigning på 240 kr

Fire voksne i en bil får en takststigning på 160 kr. 

Det er åbenlyst urimeligt og ændrer totalt på balancen og det rammer børnefamilier og cyklister. Helt ulogisk er det,  at fire cykler stiger fra samlet 80 kr til 220 mens en bil stiger fra 240 til 280. En bil vejer typisk omkring et ton og påvirker brændstofforbruget langt mere end 4 cykler. 

Den foreslåede takststigning svarer samlet til en øget indtægt på 25%. En forøgelse af alle takster med 25 procent vil kunne give det samme resultat.

Derfor foreslår Enhedslisten:

  • At taksterne ændres forholdsmæssigt i forhold til de nuværende priser således at alle takster pålægges et tillæg på 25% rundet op til nærmeste hele 5 kr.
Højestene og Hjortøboen Voksen Barn Cykel Køretøj

5 m.

Køretøj 10 m Køretøj erhverv

5 m.

Øbo bil

5 turskort

Brændstoftillæg 30 kr 15 kr  10 kr 60 kr  120 kr  30 kr  28 kr (pr tur)
Ordinære takster

25/6 – 31/8

150 kr 75 kr 35 kr 300 kr  600 kr 140 kr 690 kr
Landevejsprincip

1/9 – 31/12

115 kr 55 kr 25 kr 300 kr 600 kr 140 kr 690 kr
Landevejsprincip rest

1/6 – 24/6

90 kr 45 kr 25 kr  300 kr 600 kr  140 kr 690 krÆndringsforslag 2

Længere sejltid – reduceret brændstofforbrug

Med henblik på at reducere brændstofforbruget, nedbringe klimapåvirkningen, afbøde virkning af stigende brændstofpriser, og med henblik på hurtigst muligt at kunne reducere brændstoftillægget indføres der langsommere sejlads fra 1. September.

Bemærkning:

Vi mener at den væsentlig en situation med stigende priser på marinediesel, må være at reducere forbruget af brændstof. Forbruget af brændstof på Højestene kan næsten halveres ved at øge sejltiden med 10 ti minutter. Det bør vi gøres hurtigst muligt særligt i en situation, hvor Ruslands krig mod Ukraine finansieres af indtægter fra olie og gas og hvor klimakrisen kræver svar her og nu.