Hvordan får vi mere biodiversitet i vejrabatterne?

Der er blevet rejst en kærkommen debat om hvordan vi bedst sikrer biodiversiteten i kommunens vejrabatter. Derfor har jeg sat

Af Jesper Kiel, forperson for Teknik- og Miljøudvalget

 

Forslag fra udvalgets forperson til møde i TMU 16. Juni

Tilretning af praksis vedrørende slåning af vejrabatter med henblik på at øge biodiversiteten 

Efter at der har været rejst kritik af kommunen praksis for slåning af vejrabatter skal det afdækkes om den nuværende praksis bør rettes til af hensyn til biodiversiteten. 

Kritikken har været af første slåning i maj/juni, hvor der slås de 90 cm tættest på vejen. Det fører til at smalle vejrabatter helt ryddes for vilde blomster, hvilket harmonerer dårligt med at kommunen er tilmeldt konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune. Andre steder anbefales det slå vejrabatterne tidligere. 

Udvalgets forperson foreslår at administrationen

  • Går i dialog med leverandøren og afklarer om der kan ændres praksis i ved først slåning, således at der ikke slås mere end højst 60% af vejrabatten i de smalle vejrabatter og/eller foretager slåning i varierende højde (fuldemandsslåning)
  • Kommer med anbefalinger til om tidspunktet for først slåning bør lægges allerede i maj måned på baggrund af erfaringer fra andre kommuner, vejdirektoratet m.fl.
  • Laver opsamling på erfaringerne fra de nuværende 22 udpegede særligt artsrige vejrabatter, som har en særlig plejeplan. 
  • Afdækker om antallet af slåninger kunne reduceres i rundkørsler og mere bynære vejrabatter. 
  • Forelægge sagen til beslutning i udvalget i august/ september

Omtale i Fyns Amts Avis

 

Praksis i Faaborg-Midtfyns Kommune

 

Erfaringer og drejebog fra Lejre, Varde, Odsherred og Furesø

Anbefalinger fra vejdirektoratet