Drop boligbyggeri på Jessens Mole

Hul efter hul langs kajen på Svendborg Havn lukkes af med nyt betonbyggeri, og derfor er det tid til eftertanke. Vi skal skal bevare nogle af de få tilbageværende åbne områder mellem by og havn. De åbne områder er med til at skabe forbindelse og udsyn til havnen og fornemmelse af den bagvedliggende by fra havneområdet.  Derfor er tiden inde til at droppe det planlagte boligbyggeri på Jessens Mole mellem den nuværende busholdeplads og Fremtidsfabrikken. 

Det er positivt, at de oprindelige planer om boligbyggeri på Nordre Kaj nu i stedet erstattes af maritime uddannelser og erhverv. Men det er også åbenlyst, at både SIMAC og det maritime erhvervshus er meget bastante og er med til at lukke byen af fra havnen. Med UCLs indtog på Nordre kaj forstærkes denne virkning. Derfor må vi friholde det mest værdifulde åbne område mellem by og havn: Området ved Jessens Mole.

Hvis man holder fast i beslutningen fra marts 2020 om at udbyde området, så lukker vi for alvor af for forbindelsen mellem by og havn. Det udsyn man, på på trods af Fremtidsfabrikken, har fra Havnetrappen, vil ende som små smalle sprækker. Byggefeltet er planlagt med næsten samme bebyggelsesprocent som Skærbæks byggeri på Jessens Mole 7-9, som desværre fik karakter af en mur mellem by og havn. Den fejltagelse skal ikke gentages. 

Da den nuværende havneplan blev vedtaget i 2014, fik Enhedslisten tilføjet: “Der sikres et samlet større friareal ved Jessens Mole til rekreativt område eller fremtidig placering for offentlige formål”. Der er ikke planlagt bibliotek eller andet offentligt på Jessens Mole, så nu er tiden inde til at leve op til den vedtagne Udviklingsplan for havnen. Området på Jessens Mole skal fastholdes som friareal og på længere sigt udvikles til rekreativt område.

I første omgang er der så store byggeplaner med ny hovedpumpestation og et parkeringshus, som ikke er klar, så der nok må fastholdes en parkering på området i en periode. Men det giver god tid til at have borgerinddragelse fremfor kun investorinddragelse omkring, hvordan området kunne udvikles til et mere rekreativt område, som er med til at binde by og havn sammen. Dropper vi det planlagte udbud af Jessen Mole 11- 13, kan vi også endegyldigt droppe planerne om mere boligbyggeri til kajkanten på Svendborg Havn. 

Lad os være stolte af, hvordan vores by flot præsenterer sig til skue fra vandet, og derfor skal vi ikke blokere med store betonklodser hele havnen rundt.