Skattelyfri kommune - Svendborg

Svendborg Kommune skal være Skattelyfri!

Enhedslistens byrådsgruppe vedrørende Svendborg Kommune tilslutning til charter for skattelyfri kommune.

Kommunalbestyrelsesmedlem Johan Weltzin Kristensen (Ø) ønsker på vegne af Enhedslistens kommunalbestyrelsesgruppe følgende optaget på kommunalbestyrelsens dagsorden den 28.03.2023:

Enhedslisten foreslår: 

– at borgmesteren på vegne af Svendborg Kommune underskriver Oxfam IBIS’ Charter for Skattelyfri Kommune.

En række kommuner (Bl.a. København, Aalborg, Odense, Næstved, Albertslund, Frederiksberg, Odsherred, Jammerbugt og Roskilde) har allerede underskrevet charteret. Efter Enhedslistens opfattelse er det på tide, at også Svendborg Kommune tilslutter sig.

Regeringen har i regeringsgrundlaget beskrevet at der skal arbejdes for retfærdig skattebetaling og bekæmpelse af skatteunddragelse. Dette bør Svendborg Kommune bakke op om, ved underskrivelse af charteret for skattelyfri kommune.

Svendborg kommune har et særligt ansvar for at bekæmpe skattely, fordi vi som kommune er finansieret af skatten, og fordi det er skatteydernes penge, som bruges til at betale kommunens leverandører med. Derfor skal de penge ikke gå via skuffeselskaber til virksomheder, som ikke betaler skat. Det er ikke økonomisk bæredygtigt i det lange løb.

Desuden går skattely ud over alle de virksomheder, som betaler deres fair andel til fællesskabet med risiko for, at mindre virksomheder bliver udsat for uretfærdige og unfair konkurrencevilkår. Vi ønsker derfor med dette forslag at sikre fair konkurrence mellem de virksomheder, som ønsker at byde på velfærds- og serviceopgaver i Svendborg Kommune. Fri og fair konkurrence til fordel for erhvervslivet og borgere i kommunen.

Underskrivelse af charteret indebærer, at Svendborg Kommune gennem sin indkøbs- og investeringspolitik tilvælger virksomheder, som udviser en ansvarlig adfærd og betaler deres skat.”