Hr. Skatteminister. Det er en ommer!

Natur, biodiversitet og mangfoldigt levet liv på landet bliver tabere, når den nye ejendomsvurderingslov spænder ben for små landbrug.  

  • Af Helle Wisbech (tidl. opstillet på egen liste til kommunalvalget i valgforbund med Enhedslisten)

Svendborg Kommune må på banen for, sammen med småskala-landbrug, at sætte en stopper for den proces, som lige nu er i gang.  Som følge  Ejendomsvurderingslov af 2017 sker der en ændring af hvornår en landejendom vurderes som landbrug eller bolig. Og i Styresignal af 31.03.2023 lægges linjerne for praksis i den juridiske vurdering.  21.000 ejendomme, med mellem 5 og 15 hektar jord, har i uge 15 modtaget et brev, der beskriver hvilken kategori, de administrativ er blevet lagt i og ejerne har fået 14 dage (til 28.april) til at svare om man accepterer beslutningen. Problematikken rammer også rigtig mange ejendomme i Svendborg Kommune. 

Der er god grund til at frygte at de mange ejendomme som er ved at ændre skattemæssig kategori fra landbrug til bolig, med 10-13 gange højere beskatning til følge, vil være nødt til enten at ændre deres anvendelse af jorden til mere intensivt dyrkning eller sælge fra til større landbrug. Det vil trække tæppet væk under småskalaproducenter, mindre fødevareerhverv i landsbyerne og naturpleje på de jorde, som ikke dyrkes så intensivt, som kategorien landbrug kræver.  Det vil voldsomt ændre vilkårene for bosætning, fællesskaber og levet liv på landet. 

Vi har brug for fremsynede, bæredygtige landbrugsproduktioner på parametre som kulstofbinding, biodiversitet og miljø og den form for udvikling sker ofte på de mindre landbrugsbedrifter, hvor der er ressourcer og mod til at prøve nye metoder og ideer af, fx inden for regenerative landbrugsmetoder. Når der måles på om jorden pløjes eller på antallet af dyreenheder, som det nu er tilfældet, så er det en ensretningen og en svækkelse af udviklingen af nye metoder.  

På Svendborg Kommunes kommunalbestyrelsesmødet d. 25. april vil der være et punkt, som er fremsat af Enhedslisten, med et ønske om at en samlet kommunalbestyrelsen står bag en henvendelse til Folketinget, for at bede om en ændret praksis.  Det forventes, at mange ejere af de berørte landejendomme og andre med interesse sagen, vil møde op til kommunalbestyrelsesmødet. 

 

I forbindelse med processen er nedsat en arbejdsgruppe og det er muligt at kontakte dét, i sagens anledning nedsatte sekretariat på [email protected] eller 21469026