Geder I Casanovabakker på Tåsinge

Omkategorisering af mindre landejendomme truer bosætning og biodiversitet på landet!

Enhedslisten frygter at den planlagte omkategorisering af mindre landejendomme får uheldige konsekvenser i Svendborg Kommune og vil have kommunalbestyrelsen til at sende et bekymringsbrev til skatteminister Jeppe Bruus.

Johan Weltzin Kristensen midlertidigt medlem af kommunalbestyrelsen for Enhedslisten siger:

Det handler både om mulighederne for liv og fællesskab uden for byerne, hvor man kan bo med tæt adgang til jord. Men også om udvikling af et nyt, alsidigt, mangfoldigt landbrug åbent for unge mennesker. Og så selvfølgelig også biodiversitet og kvælstofsbinding, som vi ved er større ved små landbrug. Rammerne for en mangfoldighed af natur skal også bevares.

Punkt til behandling fra Enhedslistens kommunalbestyrelsesgruppe til møde i Kommunalbestyrelsen tirsdag 25/4

Beslutningstema
Afsendelse af bekymringsbrev vedr. skattemæssig omkategorisering af mindre landejendomme.

Indstilling
Enhedslisten indstiller at administrationen/Borgmester på vegne af Svendborg Kommune fremsender nedenstående bekymringsbrev til Skatteminister Jeppe Bruus.

Bekymringsbrev:
Kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune vil hermed udtrykke bekymring for konsekvenserne af udmøntningen af Ejendomsvurderingsloven af 2017, på baggrund af lov om fremskyndelse af omvurderinger af d. 28.03. og styresignal af d. 31.03.2023.

Svendborg Kommune rummer mange af disse mindre landbrug på mellem 5 og 15 ha. De små landbrug drives typisk på en alsidig og ikke-industriel måde, og har beviseligt større biodiversitet. Dette er i risiko for at gå tabt, når ejendomme står overfor at skulle vælge mellem en voldsomt forhøjet ejendomsskat eller en overgangsordning, som handlingslammer dem. Mange vil se sig nødsaget til at sælge til nærtliggende stordriftslandbrug.

For Svendborg Kommune er det vigtigt at understøtte et varieret levet liv på landet, at styrke fællesskaberne i landområderne og sikre, at der er bosætningsmuligheder for et bredt udsnit af borgere, også uden for byerne.

De berørte har fået 14 dage til at tage stilling til et meget komplekst og for dem livsforandrede spørgsmål, som i anden omgang ikke bare berører dem personligt, men vores fælles forvaltning af jord og natur. Vi vil derfor opfordre til at Folketinget genovervejer lovområdet, sætter sagerne i bero og finder bedre løsninger til gavn for både mennesker og natur.

Læserbrev: Hr. Skatteminister. Det er en ommer!