Arbejdsplan 2020/21

Arbejdsplan for Enhedslisten Svendborg 2020/21

Gennemførelse af lokaleflytning

Det står først på todo-listen, at gennemføre en lokaleflytning. Det inkluderer at finde alternative lokaler samt den praktiske rydning og flytning fra Møllergade 105.

Kommunalpolitik 

Kampen mod nedskæringer skal stå i centrum og markeres med gadekampagner, læserbreve samt opdateringer på vores hjemmeside og facebookside.

Deltagelse i arrangementer

Afdelingen deltager fast i en række arrangementer:

  • LO-Sydfyns fælles 1. maj arrangement og til 1. maj i Ulbølle, såfremt vi bliver inviteret.

I forbindelse med 1. maj afholder vi også vores egen aftenfest med talere, fællessang og spisning.

  • Demokratifestivalen 5. juni i Ollerup, hvor vi deltager med egen bod. Til denne vil vi invitere alle fynske afdelinger.
  • Markeringen af Krystalnat 9. november, hvor vi støtter Antiracistisk Netværk, hvor der er behov.

Medlemsmøder

Medlemsmøderne skal fortsat indeholde et aktuelt politisk tema, med internationalt, landspolitisk, regionalt eller kommunalt emne.

Bestyrelsen forsøger at få relevante oplægsholdere til medlemsmøderne ud fra forslag om emner fra medlemmerne.

De politiske emner på medlemsmøderne skal så vidt muligt understøtte eller igangsætte aktiviteter/aktioner. 

Offentlige møder

Ud over de politiske temaer på medlemsmøderne arrangeres offentlige møder med politiske temaer. Det kan ske i samarbejde med fagbevægelsen, andre politiske partier, organisationer og bevægelser. Møderne må gerne have et præg af medlemsrekruttering og kan være tematiserede i forhold til forskellige politikområder – familiepolitik, socialpolitik, kulturpolitik mm.

Vi vil forsøge at skabe opbakning til gadeaktiviteter både i afdelingens regi og i samarbejde med SUF og/eller øvrige relevante organisationer og bevægelser.

Offentlige møder skal holdes over hele kommunen med passende emner.

Medlemskontakt

Bestyrelsen skal sikre en løbende opdatering af afdelingens facebook- og hjemmeside, og der udsendes månedligt og ad-hoc både interne og offentlige nyhedsbreve til afdelingens medlemmer.

Bestyrelsen arrangerer rundringning til medlemmerne med passende mellemrum, så vi løbende får overblik over, hvilke aktiviteter den enkelte vil deltage i.

Regionsarbejdet

Vi deltager fortsat i det regionale arbejde ved at have en repræsentant i regionsbestyrelsen og opfordrer medlemmerne til at deltage i de regionale medlemsmøder.

Medlemsrekruttering

Der afholdes rekrutteringskampagner i forbindelse med andre gadeaktiviteter. Der kan også gennemføres kampagner, der fortæller om Enhedslisten, dets politik og opfordrer til indmeldelse.

Kommunalvalg 2021

Bestyrelsen skal nedsætte en valgkampsgruppe, der udarbejder en plan for, hvordan vi i Svendborg vil udkæmpe valgkampen. Der er brug for nye idéer og nye kræfter, men de traditionelle valgkampsaktiviteter må ikke opgives, medmindre de viser sig direkte kontraproduktive.

Bestyrelsen vil i samarbejde med byrådsgruppen og baggrundsgrupperne arbejde på et visionskatalog eller valgoplæg, som Enhedslisten Svendborg går til valg på.

Græsrodsarbejde

Afdelingens medlemmer opfordres til at deltage i de græsrodsaktiviteter, som de finder vigtige. Det kan være fredsarbejde, solidaritetskomitéer, Antiracistisk Netværk, Venligboerne, Næstehjælperne, Folkebevægelsen mod EU og organisationer som Amnesty international, SOS mod Racisme, Dansk-Cubansk forening, Mellemamerikakomitéen, Palæstinakomitéen og mange andre.

Dette opfatter vi som en vigtig del af afdelingens arbejde.