Arbejdsplan 2018/19

Arbejdsplan for Enhedslisten Svendborg 2018/19

Kommunalpolitik – kamp mod nedskæringer
Det er vigtigt, at vi etablerer baggrundsgrupper bag alle vores byrådsmedlemmer i forhold
til de udvalg, hvor de er medlemmer.
Der etableres også baggrundsgrupper i forhold til de udvalg, hvor vi ikke er repræsenteret,
så vi beholder overblikket på de sagsområder disse udvalg omfatter.

Kampen mod nedskæringer skal stå i centrum og markeres med gadekampagner,
læserbreve samt opdateringer på vores hjemmeside og facebookside.

Deltagelse i arrangementer
Afdelingen deltager fast i en række arrangementer:

● LO-Sydfyns fælles 1. maj arrangement og til 1. maj i Ulbølle, såfremt vi
bliver inviteret.

I den forbindelse afholder vi også vores egen aftenfest med talere og spisning.

● Demokratifestivallen 4. – 5. juni i Ollerup, hvor vi deltager med egen bod. Til denne vil vi
invitere alle fynske afdelinger, da Pernille Skipper er taler.

● Vi forbereder egen markering af kvindernes internationale kampdag eller deltager i det
traditionelle arrangement, hvis vi synes, det dækker vores holdninger ind.

● Markeringen af Krystalnat 9. november, hvor vi støtter Antiracistisk Netværk, hvor der er behov.

Medlemsmøder
Medlemsmøderne skal fortsat indeholde et aktuelt politisk tema, med internationalt,
landspolitisk, regionalt eller kommunalt emne.

Bestyrelsen forsøger at få relevante oplægsholdere til medlemsmøderne ud fra forslag
om emner fra medlemmerne.

De politiske emner på medlemsmøderne skal så vidt muligt understøtte eller igangsætte
aktiviteter/aktioner. Vi skal overveje, hvordan vi kan holde medlemsmøder på en ny måde,
så folk får lyst til at komme.

Offentlige møder

Ud over de politiske temaer på medlemsmøderne arrangeres offentlige møder med
politiske temaer. Det kan ske i samarbejde med fagbevægelsen, andre politiske partier,
organisationer og bevægelser.

Vi vil forsøge at skabe opbakning til gadeaktiviteter både i afdelingens regi og i
samarbejde med SUF og/eller øvrige relevante organisationer og bevægelser.

Offentlige møder skal holdes over hele kommunen med passende emner.

Medlemskontakt
Bestyrelsen skal sikre en løbende opdatering af afdelingens facebook- og hjemmeside, og der udsendes månedligt og ad-hoc både interne og offentlige nyhedsbreve til afdelingens
medlemmer.

Bestyrelsen arrangerer rundringning til medlemmerne med passende mellemrum, så vi
løbende får overblik over, hvilke aktiviteter den enkelte vil deltage i.

Der skabes mulighed for, at medlemmer med adgangskode kan få kontakt til andre
medlemmer i lokalområdet for at fremme lokale aktiviteter.

Regionsarbejdet
Vi deltager fortsat i det regionale arbejde ved at have en repræsentant i
regionsbestyrelsen og opfordrer medlemmerne til at deltage i de regionale
medlemsmøder.

Medlemsrekruttering
Der afholdes rekrutteringskampagner i forbindelse med andre gadeaktiviteter. Der kan
også gennemføres kampagner, der fortæller om Enhedslisten, dets politik og opfordrer til
indmeldelse.

Bestyrelsen lægger en fast plan for modtagelse af nye medlemmer.

Folketingsvalg
Det er sandsynligt, at der udløses folketingsvalg inden næste generalforsamling. AU skal
derfor udarbejde en plan for hvordan vi i Svendborg vil udkæmpe valgkampen. Der er brug
for nye idéer og nye kræfter, men de traditionelle valgkampsaktiviteter må ikke opgives
medmindre de viser sig direkte kontraproduktive.

AU kan vælge at nedsætte en valgkampsgruppe, der udarbejder en samlet plan, som er
klar, når valget udløses.

Græsrodsarbejde
Afdelingens medlemmer opfordres til at deltage i de græsrodsaktiviteter, som de finder
vigtige. Det kan være fredsarbejde, solidaritetskomitéer, Venligboerne, Næstehjælperne,
Folkebevægelsen mod EU og organisationer som Amnesty international, SOS mod
racisme, Dansk-Cubansk forening, Mellemamerikakomitéen, Palæstinakomitéen og
mange andre.

Dette opfatter vi som en vigtig del af afdelingens arbejde.