Arbejdsplan 2021/22

Arbejdsplan for Enhedslisten Svendborg 2021/22

Kommunal- og regionsvalg 2021

Det bliver det altoverskyggende fokus for afdelingen i 2021, at føre en god og succesfuld valgkamp.

Vi planlægger en kampagne, som har som mål styrke vores nuværende position mandatmæssigt, samtidigt vil vi sikre en stærk position til at blive en del af et flertal til venstre for midten, som kan sikre både velfærden og den grønne omstilling. Samtidigt skal Enhedslisten være en vigtig stemme, som kritiserer når byrådsflertallet glemmer de grønne visioner, lader hånt om kulturarven eller snyder på vægten med velfærden.

Kandidaterne skal debattere på vegne af partiet, og derfor bliver medlemsmøderne også tilrettelagt til at drøfte nogle af de væsentligste emner, som vores kandidater vil kæmpe for at gøre til valgkampens hovedtemaer.

Bestyrelsen har nedsat en valgkampsgruppe, og denne har beføjelse til at bruge af valgkampsbudgettet.

Det er hele afdelingens opgave at sikre en stærk valgkamp og et godt valg. Vi skal derfor have så mange af vores medlemmer på gaden (i den grad det vil være muligt), til at hjælpe med plakatophængning og uddeling af foldere, samt til alle de andre opgaver som kommer med en valgkamp.

Kommunalpolitik

Enhedslisten vil bruge sin position, som en del af budgetforliget til at fastholde, de gode resultater, der er opnået og udbygge dem til efterårets budgetforhandlinger. Vi vil sætte fokus på at få løftet skolerne ud af den årlige nedskæringspraksis, hvor man reducerer med 0,35%.
Vi vil have en strategi for Socialøkonomiske virksomheder og forbedre indsatsen for de socialt udsatte.

Enhedslisten vil holde kommunen fast på at de store klimaambitioner skal omsættes til konkret handling, det betyder fx at der skal omstilles til el-busser og el-biler. Det skal sikres at der kommer en konkret klimahandlingsplan for kommunen, som både omstiller mere til el og udbygger den vedvarende energi, men hvor det sikres at anlæg placeres bedst muligt og vi vil arbejde for at kommunen har helt eller delvis ejerskab til anlæg, der mindst kan dække kommunen, som virksomhed og giver borgere og virksomheder mulighed for andele.

Deltagelse i arrangementer

Afdelingen deltager fast i en række arrangementer – det håber vi også at kunne i år:

  • LO-Sydfyns fælles 1. maj arrangement og til 1. maj i Ulbølle, såfremt vi bliver inviteret.

I forbindelse med 1. maj afholder vi også vores egen aftenfest med talere, fællessang og spisning.

  • Demokratifestivalen 5. juni i Ollerup. Vi deltager hvis det er muligt, og hvis der ikke er mulighed for det, vil vi overveje selv at lave et arrangement.
  • Markeringen af Krystalnat 9. november, hvor vi støtter Antiracistisk Netværk, hvor der er behov.

Medlemsmøder

Medlemsmøderne skal fortsat indeholde et aktuelt politisk tema, dog med et særligt fokus på valgkampens temaer.

Bestyrelsen forsøger at få relevante oplægsholdere til medlemsmøderne ud fra forslag om emner fra medlemmerne.

Offentlige møder

Ud over de politiske temaer på medlemsmøderne arrangeres offentlige møder med politiske temaer.

I år vil vi arrangere tre større offentlige møder – et for hvert af vores hovedoverskriver i valgkampsstrategien.

Øvrige offentlige møder kan arrangeres i samarbejde med fagbevægelsen, andre politiske partier, organisationer og bevægelser. Møderne må gerne have et præg af medlemsrekruttering og kan være tematiserede i forhold til forskellige politikområder – familiepolitik, socialpolitik, kulturpolitik mm.

Vi vil forsøge at skabe opbakning til gadeaktiviteter både i afdelingens regi og i samarbejde med SUF og/eller øvrige relevante organisationer og bevægelser.

Endelig vil der afholdes et eller flere udflugtsarrangementer, hvor der for eksempel kan arrangeres en tur til kraftvarmeværket, Frederiksøen, Ollerups Frie Skoler eller andet.

Medlemskontakt

Bestyrelsen skal sikre en løbende opdatering af afdelingens facebook- og hjemmeside, og der udsendes månedligt og ad-hoc både interne og offentlige nyhedsbreve til afdelingens medlemmer.

Bestyrelsen arrangerer rundringning til medlemmerne med passende mellemrum, så vi løbende får overblik over, hvilke aktiviteter den enkelte vil deltage i.

Der skal afholdes mindst et arrangement for nye(re) medlemmer af afdelingen.

Ungdomsarbejdet

SUF er en selvstændig organisation, som vi deler lokaler med. De seneste år har aktiviteten i SUF desværre været dalende, og vi vil derfor tilbyde at hjælpe SUF Svendborg på fode igen – både administrativt og aktivistisk.

Regionsarbejdet

Vi deltager fortsat i det regionale arbejde ved at have en repræsentant i regionsbestyrelsen og opfordrer medlemmerne til at deltage i de regionale medlemsmøder.

Medlemsrekruttering

Der afholdes rekrutteringskampagner i forbindelse med andre gadeaktiviteter. Der kan også gennemføres kampagner, der fortæller om Enhedslisten, dets politik og opfordrer til indmeldelse.

Græsrodsarbejde

Afdelingens medlemmer opfordres til at deltage i de græsrodsaktiviteter, som de finder vigtige. Det kan være fredsarbejde, solidaritetskomitéer, Antiracistisk Netværk, Venligboerne, Næstehjælperne, Folkebevægelsen mod EU og organisationer som Amnesty international, SOS mod Racisme, Dansk-Cubansk forening, Mellemamerikakomitéen, Palæstinakomitéen og mange andre.

Dette opfatter vi som en vigtig del af afdelingens arbejde.