Ekstraordinær generalforsamling og medlemsmøde

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt
Date(s) - 21/08/2019
19:00 - 21:30

Lokation
Lokalerne

Kategori


Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling pga. Peter Nansen har set sig nødsaget til at stoppe som kontaktperson, så vi skal vælge en ny.

Efter dette valg er der almindeligt medlemsmøde hvor der skal vælges delegerede til Årsmødet.

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling d. 21.08.2019
kl. 19 Møllergade 105, Svendborg.
1) Valg af ordstyrer og referent. Bestyrelsen foreslår Ib Knudsen som ordstyrer og Lene
Rugård Jensen som referent.
2) Begrundet dagsordenspunkt: valg af ny kontaktperson.
Enhedslistens kontaktperson Peter Nansen er desværre nødt til at trække sig fra
kontaktpersonrollen og bestyrelsesarbejdet af private årsager
Bestyrelsen foreslår at Emil Thorup-Sorknæs vælges som ny kontaktperson.

Dagsorden til medlemsmøde d. 21.08.2019 kl 19.30, Møllergade 105, Svendborg

1) Årsmøde 5.-6. oktober 2019. Link til forslag mm:
https://org.enhedslisten.dk/aam19
2) Oplæg om forslag til Globaliseringsprogram ved Årsmødet ved Jesper Kiel
3) Generel samtale om punkterne til Årsmødet ved Ib Knudsen
4) Valg af delegerede til Årsmødet. Vi har fire delegerede – to mænd og to
kvinder.
a) Hver person præsenterer sig og fremlægger begrundelse for hvorfor
de ønsker at være delegerede til Årsmødet.

5) Valg af 1. suppleant til Årsmødet, denne deltager i årsmødet. Samtidig
vælges 2. suppleant som kan deltage i årsmødet ved forfald.
6) Demonstration mod Trump d. 2./ 3. september i København. Drøftelse af om
vi skal sende en bus fra Enhedslisten Svendborg. Bestyrelsen har til mødet
indhentet priser på busser. Medlemsmødet bedes tage stilling til om
afdelingen skal stille en underskudsgaranti og hvor stor den skal være.
Bestyrelsen kommer med et forslag til økonomi på mødet.
7) Mødeplan for efteråret:
8) Medlemsmøder: kl 19-21
18.09.19
23.10.19
20.11.19
11.12.19
Bestyrelsesmøder: kl 19-21
03.09.19
03.10.19
11.11.19
02.12.19
Arrangementer:

Solhvervs- og julefrokost: d. 13.12 kl 18
Der vil senere komme flere forslag til offentlige møder, ligesom vi også er ved
planlægge oplægsholdere til medlemsmøder,