Byrådsgruppen

Jesper Kiel er oprindelig maskinarbejder og har senere uddannet sig som multimediedesigner. I dag arbejder han som kommunalkoordinator hos Enhedslisten.
I øvrigt sidder han i bestyrelsen hos Kommunernes Landsforening.

I Svendborg Byråd sidder han i Økonomiudvalget, Miljø-, Klima- og Trafikudvalget og Udviklingsudvalget samt i bestyrelsen hos Svendborg Kraftvarme A/S.

Susanne Gustenhoff arbejder som fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Svendborg Kommune. Hun er uddannet socialpædagog, og af videreuddannelse har hun diplom i pædagogik, diplom i ledelse og et halvt sidefag i Børne og Ungdomskultur.

I byrådet sidder Susanne i Udvalget for Børn og Unge, i Ø-udvalget samt i Integrationsrådet.

Jens Erik Laulund Skotte er oprindeligt uddannet Idrætspædagog og er Cand. Mag. i Pædagogik med bifag i Organisations- og Ledelsesteori. Han har tidligere arbejdet som leder i Folkeskolen og i PPR-regi, og i dag arbejder han som projektleder ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

I byrådet sidder Jens Erik i Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget og i §18-udvalget.

Knud Clemmensen har undervist på VUC Svendborg mellem 1980 til 2016 og er uddannet Cand. Scient i matematik og fysik på Aarhus Universitet og Odense Universitet.
I dag er han pensionist.

I Svendborg Byråd sidder Knud i Social og Sundhedsudvalget og er valgt ind i SEFs bestyrelse.
Derudover har han været aktiv i miljøbevægelsen NOAH siden 1986 og er formand for Vinylen.