Byrådsgruppen

Jesper Kiel er oprindelig maskinarbejder og har senere uddannet sig som multimediedesigner. I dag arbejder han som kommunalkoordinator hos Enhedslisten.
I øvrigt er han næstformand i Kultur-, Erhverv- og Planudvalget hos Kommunernes Landsforening.I Svendborg Byråd sidder han i Økonomiudvalget, Miljø- og Naturudvalget samt GO2Green, Svendborg Vejbelysning, Vand og Affald og Valgbestyrelsen.
Susanne Gustenhoff arbejder som fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Svendborg Kommune. Hun er uddannet socialpædagog, og af videreuddannelse har hun diplom i pædagogik, diplom i ledelse og et halvt sidefag i Børne og Ungdomskultur.

I byrådet sidder Susanne i Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Jens Erik Laulund Skotte er oprindeligt uddannet Idrætspædagog og er Cand. Mag. i Pædagogik. Han har tidligere arbejdet som leder i Folkeskolen og i PPR-regi, og i dag arbejder han som underviser og projektleder ved Gymnastikhøjskolen i Ollerup.

I byrådet sidder Jens Erik i Teknik- og Erhvervsudvalget og i §18-udvalget, og så er han repræsentant i Integrationsrådet og i lokaludvalget

 Følg med i byrådsarbejdet:  Se nærmere om udvalg og baggrundsgruppe