Jesper Kiel, byådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Jesper Kiel

Navn: Jesper Kiel
Alder på valgdagen: 51 år
Politiske fokuspunkter: Grøn omstilling, klima, økologi og natur. Bedre forhold for cyklister og brug af den kollektive trafik.
Er medlem af Svendborg Byråd: Økonomiudvalget, Miljø-, Klima- og Trafikudvalget og Udviklingsudvalget samt i bestyrelsen hos Svendborg Kraftvarme A/S.

Jesper er oprindelig maskinarbejder og har senere uddannet sig som multimediedesigner. I dag arbejder han som kommunal koordinator hos Enhedslisten, er medlem af Svendborg Byråd for Enhedslisten og sidder i bestyrelsen hos Kommunernes Landsforening.

Solidarisk velfærd

Vi skal sikre, at der er tid til omsorg for vores ældre, at der er pædagoger nok i børnehaven og at der er tid velforberedt undervisning i folkeskolen. Vi skal tage hånd samfundets udsatte, det er både solidarisk og grundlaget for at vi alle lever i et trygt samfund.

Grøn omstilling

Vi skal have en plan, så vi er 100% forsynet med vedvarende energi i 2040. Vi skal i den kommende valgperiode have et system med affaldssortering, så en langt større andel går til genbrug og så skal vi udvikle vores natur med mere vild natur og urørt skov.

Mangfoldig kultur

Vi skal understøtte alle de mange kulturelle initiativer, som vokser op nedefra. Det skal vi ude i lokalområderne og det skal vi på Frederiksøen, hvor kulturen skal skabe liv og aktivitet, samtidigt med at vi bevarer en levende havn og de kulturhistoriske værdier.

Links til pressefoto:
Jesper Kiel Ø-baggrund
Jesper Kiel Ø-baggrund2
Jesper Kiel hvid baggrund
Jesper Kiel havnefront
Jesper Kiel ved træværk