Rose Bach Christiansen, byrådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Rose Bach Christiansen

Navn: Rose Bach Christiansen
Alder på valgdagen: 18 år
Politiske fokuspunkter: Jeg er forperson i SUF Svendborg, hvor jeg især beskæftiger mig med ungdomspolitiske emner som uddannelse og kulturaktiviteter for unge. Jeg synes vi skal have et Ungehus i Svendborg, hvor alle slags unge har mulighed for at bruge deres fritid, skabe relationer til andre unge, udfolde sig, måske lære noget nyt og finde støtte i gode voksne rollemodeller – et sådant ungehus vil være et skønt fristed og kulturelt åndehul for Svendborgs unge!

Jeg går til dagligt i 3.g på Svendborg Gymnasium. 

Derudover er jeg blandt andet lektiehjælper for udsatte børn i socialt belastede boligområder. Gennem dette arbejde er jeg blevet bevidst om den sociale uretfærdighed der ligger i, at jeg som en del af middelklassen med godt uddannede forældre automatisk har bedre forudsætninger for at klare mig godt i skolen og gennemføre en ungdomsuddannelse, end et barn fra underklassen med ressourcesvage forældre. Derfor synes jeg, det kommunalpolitiske børne/unge-område er enormt vigtigt. Hvis man spørger mig er nedskæringer, “effektiviseringer” og lave normeringer på børneområdet en rigtig ærgerlig og uambitiøs retning at gå i, hvis man ønsker at bryde negativ social arv og give børn fra alle samfundslag lige muligheder. Jeg ønsker derfor at give flere ressourcer og bedre normeringer til børne- og ungdomsinstitutioner – det har alle børn fortjent!

En anden vigtig sag for mig er vores alles miljø og sundhed. Derfor er jeg stolt af vores forslag om at omlægge alle kommunale køkkener til lokal økologi. Dette forslag vil desuden sætte skub i omlægning til økologi i lokalområdet og derfor vil det gavne på mange måder; renere grundvand, mindre fødevaretransport, færre giftrester i maden og det vil støtte lokale producenter. Win win for mennesker og miljø!

Links til pressefoto:
Rose Bach Christiansen Ø-baggrund
Rose Bach Christiansen Ø-baggrund2
Rose Bach Christiansen hvid baggrund
Rose Bach Christiansen havnefront