Stine Lundgaard, byrådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Stine Lundgaard

Navn: Stine Lundgaard
Alder på valgdagen: 36 år
Politiske fokuspunkter:
Den sociale og økonomiske ulighed i vores samfund.
Hvordan sikrer vi bedre vilkår for alle borgere i Svendborg Kommune? Jeg mener, at det er kommunens ansvar at sørge for, at de borgere, der rammes af 225-timersreglen, bliver tilbud ordinært arbejde.
Ingen børn skal vokse op i fattigdom, hverken reelt eller relativt. Det kan ende med at rive vores samfund midt over. Jo fattigere de fattigste borgere i et samfund bliver, jo fattigere er et samfund!

Ungdomskulturen mener jeg også helt klart skal styrkes i Svendborg. Vi skal have kulturel mangfoldighed med de unge som medaktører og medspillere.

I forhold til minimumsnormeringer i vores daginstitutioner og i ældreplejen mener jeg, at disse grupper af mennesker er grupper, der har meget svært ved at tale for sig selv og derfor er lette at “overse”. Derfor skal der politisk vilje til at værne om børnene og de ældre.

Jeg vil på enhver tænkelig måde modarbejde racisme, seksisme og andre undertrykkelsesformer!

Til hverdag arbejder jeg som pædagog i Svendborg Juniorklub. Her er jeg tillidsrepræsentant og sidder i BUPL Fyns bestyrelse. Jeg stiller op til kommunalvalget den 21. nov. for Enhedslisten, fordi jeg tror på, at der er penge nok i samfundet. Det handler om at prioritere dem anderledes. Jeg har en forhåbning om, at jeg igennem lokalpolitik kan være med til at få rykket prioriteringerne, så pengene kommer flest mulige borgere til gode.

Links til pressefoto:
Stine Lundgaard Ø-baggrund
Stine Lundgaard Ø-baggrund2
Stine Lundgaard hvid baggrund