Susanne Gustenhoff, byrådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Susanne Gustenhoff

Navn: Susanne Gustenhoff
Alder på valgdagen: 55 år
Politiske fokuspunkter:
Er medlem af Svendborg Byråd: Udvalget for Børn og Unge, i Ø-udvalget samt i Integrationsrådet.

Vi skal sikre velfærden på Børn og Unge-området!

  • På skoleområdet skal der være tilstrækkeligt med ressourcer til at sætte fokus på forebyggelse og inklusion.
  • Der skal investeres i gode fysiske rammer, således at de kan understøtte gode læringsmiljøer og inklusion.
  • På dagtilbudsområdet skal der sikres gode normeringer. Den forebyggende indsats er vigtig, og derfor skal der være økonomi til det.
  • På specialområdet skal der sættes fokus på den tværfaglige indsats, sådan at forebyggelse og indsats sikres.

Liv på vores øer

Vi skal sikre at der fortsat kan ske udvikling på vores øer, Hjortø, Skarø og Drejø. Der skal ses på tilgængeligheden ved at udvikle på færgetransporten. Ved mere flexibel færgetransport skabes der bedre muligheder for at pendle, drive erhverv og for turisme. Elfærger kan i øvrigt være fremtiden.

Integration

Vi skal sørge for, at mennesker med anden etnisk baggrund kan deltage i samfundet på lige fod  med andre i vort land. I kommunen har vi et integrationsråd, hvor der sidder demokratisk valgte medlemmer fra forskellige befolkningsgrupper. De skal tages med på råd, når beslutninger vedrørende integration tages.
Susanne arbejder til dagligt som fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Svendborg Kommune. Hun er uddannet socialpædagog, og af videreuddannelse har hun diplom i pædagogik, diplom i ledelse og et halvt sidefag i Børne og Ungdomskultur.

Links til pressefoto: