Tarik Kale, byrådskandidat for Enhedslisten Svendborg

Tarik Kale

Navn: Tarik Kale
Alder på valgdagen: 38 år
Politiske fokuspunkter: En meningsfyldt, vellykket integration for både kommunen og de borgere, der skal integreres. Kommunale tilbud til vores foreningsliv, så f.eks. børn i økonomisk udfordrede familier får mulighed for også at deltage. Skarpere på at skabe kvalitet på daginstitutionsområdet og skolerne, så børnene får de rigtige tilbud til de individuelle behov.

Jeg bor i midtbyen sammen med min kone og mine to børn.
Jeg stiller op til kommunalvalget d. 21. november for Enhedslisten Svendborg, fordi jeg gerne vil kæmpe for børns vilkår, værne om byens foreningsliv og sikre en bedre integration.
Mine forudsætninger for at lave politik på integrationsområdet bunder i, at jeg er født i Tyrkiet, hvor jeg kom til Danmark som 7-årig. Derudover arbejder jeg som integrationskonsulent.
Og så har jeg som far selv oplevet kommunens daginstitutioner og skoler, hvor nogle har hårdt brug for flere ressourcer, så børnene kan få den bedste og nødvendige støtte til at få mest ud af institutions- og skolelivet. Jeg vil blandt andet kæmpe for, at skolereformen bliver rullet tilbage, så skoledagene bliver kortere.
Desuden har jeg hele mit liv været aktiv i diverse foreninger i Svendborg – blandt andet i fodboldklubber, som er en vigtig del af blandt andet integration og ‘det gode liv’ for børn og unge. Derfor skal kommunen støtte bedre op om de lokale initiativer.

Links til pressefotos:
Tarik Kale Ø-baggrund
Tarik Kale Ø-baggrund2
Tarik Kale hvid baggrund
Tarik Kale havnefront
Tarik Kale rå baggrund