Nyt fra regionen

Budget 2020: Kejserens nye klæder?
Aftalen om budget 2020 for Region Syddanmark indeholder mange visioner og mange velmente initiativer, men det hjælper desværre ikke på... læs mere ❯
Førstebehandling af Region Syddanmarks budget for 2020
Mandag den 30. september 2019 var der 1. behandling af Region Syddanmarks budget. Her er Enhedslistens bemærkninger: Den aftale, der blev... læs mere ❯
Enhedslisten deltager ikke i Regionsrådets faneindvielse
Mandag den 30. september indledes Region Syddanmarks regionsrådsmøde med en formel faneindvielse. Enhedslistens to repræsentanter har valgt ikke at deltage... læs mere ❯
1 2

FV 19