Biogasanlæg på Tåsinge er et problem for klimaet og lokalområdet

Der er ikke meget energi i gylle. Kvægproduktion har et meget kraft negativt klimaaftryk. Den biomasse, man dyrker direkte med det sigte at producere biogas, vil også nemt have et negativt klimaregnskab. Derfor er biogasanlægget på Sydtåsinge ikke en del løsningen for klimaet.

Økonomisk uansvarligt overfor velfærden

Vi er lige startet på et budgetår med nedskæringer på 100 mio. kr. i Svendborg Kommune. Derfor kan man  godt undre sig over, at Enhedslisten var de eneste i byrådet, som sagde nej til at forringe kommunens lave likviditet med 15 mio kr. og bruge årligt 1,5 mio. kr i drift til flere idrætsfaciliteter.