Alle skoler og dagsinstitutioner skal i gang med at sortere affaldet!

Enhedslisten undrer sig over at Børn- og Ungeudvalget kun vil sætte gang i affaldssortering på en skole og to daginsitutioner. Enhedslisten rejser derfor forslag i byrådet om at alle kommer kommer igang med affaldssortering