Afdeling

Om Enhedslisten Svendborg:

Kontakt
[email protected] 

Område
Enhedslisten Svendborg er en lokalafdeling, som geografisk dækker Svendborg Kommune.

Medlemmer

Vi er omkring 130 medlemmer med næsten ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, og der er medlemmer i alle aldre.

Demokrati
Alle beslutninger træffes på medlemsmøder, der er åbne for alle medlemmer. Der er møde ca. en gang om måneden på onsdage. Derudover holdes der jævnligt offentlige møder som er åbne for alle. Afdelingen bestemmer suverænt alle lokale spørgsmål. Afdelingen vælger delegerede til Enhedslistens årsmøde, som fastlægger Enhedslistens politik på landsplan, vælger hovedbestyrelse og spidskandidater.

Afdelingen har ingen formand men en bestyrelse, som står for at indkalde medlemsmøder. Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling

Byråd
Bag Enhedslistens medlemmer af byrådet arbejder en baggrundsgruppe, der diskuterer og fastlægger Enhedslistens politik i byrådet. Alle kan melde sig til gruppen, som mødes fast op til hvert byrådsmøde, hvilket vil sige en gang om måneden. Alle større beslutninger tages dog på medlemsmøderne.

Kommunikation
En gang månedligt udgiver Enhedslisten Svendborg et elektronisk nyhedsbrev, som alle kan tilmelde sig. Her vil du kunne få informationer om afdelingens møder og aktiviteter.

Ungdom
Enhedslisten samarbejder med Socialistisk Ungdomsfront på landsplan og man kan være medlem begge steder til samme kontingent. SUF har en lokal afdeling du kan læs om her: ungdomsfront.dk

Lokaler
Vi har lokaler i Møllergade 105, hvor vi bor sammen med SUF og Internationalt Forum. Enhedslisten bruger lokalerne til medlemsmøder og andre arrangementer, men vi har ikke fast åbningstid.

Bestyrelsen
Se sammensætningen af bestyrelsen her.

Kommunal baggrundsgruppe:

Byrådsgruppen mødes med baggrundsgrupper for hvert udvalg og én fælles baggrundsgruppe, som indgår i byrådsarbejdet og arbejdet med den kommunale politikudvikling.

Alle medlemmer har ret til at indgå i en baggrundsgrupperne efter interesse og kompetence.

Den fælles baggrundsgruppe træffer de løbende beslutninger om den politiske linie.

Økonomi

Bliv medlem
Uden lokal opbakning, både i form af kontingentkroner og medlemmernes aktiviteter, kommer Enhedslisten ikke langt. Så meld dig ind vi har brug for alle gode kræfter. Tryk her for at blive medlem.