Kommunalpolitisk baggrundsgruppe

– kommunalpolitiske emnegrupper

Bag Enhedslistens medlemmer af byrådet arbejder flere emnegrupper og en fælles baggrundsgruppe, der diskuterer og fastlægger Enhedslistens politik i kommunalbestyrelse. Alle medlemmer kan melde sig til grupperne, som mødes fast op til hvert møde i kommunalbestyrelse, hvilket vil sige en gang om måneden. Større beslutninger vil også blive drøftet på  medlemsmøderne.
(Bliv medlem)

Den kommunale baggrundsgruppe (den overordnede gruppe): Kontakt Jesper for at være med: jesper.kiel@svendborg.dk

Kommunde møder i baggrundsgruppen og emnegrupper

Se dagsordner og referater for kommunalbestyrelse og udvalg i Svendborg Kommune