Enhedslistens gruppe i kommunalbestyrelsen: Ib Knudsen, Stina Sølvberg Thomsen og Jesper Kiel

Kommunalt

Enhedslisten Svendborg har tre pladser i kommunalbestyrelsen og er repræsenteret i de fleste udvalg.

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i en kommunal baggrundsgruppe op til møderne i kommunalbestyrelsen. Derudover lægges de store linjer på de månedlige medlemsmøder, som er afdelingens højeste myndighed.

Baggrundsgruppensmøderne ligger om dagen før økonomiudvalgsmøderne.

Partiskat:
I Enhedslisten Svendborg betaler man partiskat af alle former for honorar. Princippet er at man ikke skal tjene ekstra penge ved at påtage sig politiske poster, og at man heller ikke skal have udgifter.

Efter have betalt skat og fået dækket nødvendige udgifter og fået dækket tabt arbejdsfortjeneste, betales resten i partiskat.

Kontakt gruppeforperson Jesper Kiel: Mobil: 29 25 95 30, E-mail: [email protected]