Kommunalt

Enhedslisten Svendborg har tre pladser i byrådet og er repræsenteret i alle udvalg. Her er byrådsgruppen.

Enhedslisten fastlægger sin kommunalpolitik på møder i en kommunal baggrundsgruppe op til møderne i byrådet. Derudover lægges de store linier på de månedlige medlemsmøder, som er afdelingens højeste myndighed.

I 2018-19 ligger baggrundsgruppensmøderne dagen før økonomiudvalgsmøderne.

Partiskat:
I Enhedslisten Svendborg betaler man partiskat af alle former for honorar. Princippet er at man ikke skal tjene ekstra penge ved at påtage sig politiske poster, og at man heller ikke skal have udgifter.

Efter have betalt skat og fået dækket nødvendige udgifter og fået dækket tabt arbejdsfortjeneste, betales resten i partiskat.

Kontakt Byrådsmedlem, Jesper Kiel: Mobil: 24 52 41 55, E-mail: [email protected]