Åbenhed om partistøtte

Enhedslisten lægger vægt åbenhed omkring, hvad vi modtager af støtte og opfordrer også andre partier til at lægge frem, hvem de får støtte af.

Vi fremlægger derfor hvem, der har støttet os med beløb over 5000 kr.

Støtte i 2016

Vi har i år modtaget støtte fra:

Bidragsydere Beløb
Steven Legêne (Byrådsmedlem frem til august) 21.100 kr
Jens Erik Laulund Skotte (Byrådsmedlem) 48.000 kr
Susanne Gustenhoff (Byrådsmedlem) 34.542 kr
Jesper KIel (Byrådsmedlem) 38.624 kr
Vibeke Syppli Enrum (Stedfortræder jan-feb) 14.131 kr
Knud Clemmensen (Byrådmedlem fra august) 14.485 kr

Som man kan se af listen, har Enhedslisten kun modtaget støtte fra vores byrådsmedlemmer i form af partiskat, som betales af byrådshonorar mm.