Svendborg Byråd til KL: Penge fra udligning skal kunne bruges på velfærd – hæv serviceloftet!

Svendborg Byråd opfordrer KL til i forbindelse med økonomiforhandlingerne med regeringen, at
arbejde for, at serviceloftet for de kommunale budgetter for 2021 hæves med en del af
merfinansieringen i udligningsreformen.