Der skal være plads til anstændighed!

Tale af Jesper Kiel afholdt på anstændighedens plads 16. nov

En stille protest 120 gange – den længst varende protest i Svendborg historie. protest inden kommunalvalget. Det er vel tiden til at gøre status.

Syge borgere har en denne periode følt, hvordan man brutalt har strammet op på praksis.
Mange syge har følt hvordan jorden var ved at forsvinde under dem, når der hverken var udsigt til revalidering, flexjob eller førtidspension. 


Jesper Kiel sammen med dagens anden taler Guri Krøis

Det er Ikke fordi de var blevet raske, men fordi kommunen altid kunne finde et enkelt hår i suppen, byde på endnu en arbejdsprøvning eller bare et afslag.

Alt for mange er faldet mellem to stole, for syg til flexjob og for rask til førtidspension. Sådan er lovgivningen er der blevet sagt.

Men reelt, så er det også kommunen, som har flyttet stolene. Det har været uanstændigt.
Det vil Enhedslisten have lavet om – der skal være plads til anstændighed!

Hvordan startede det?

I 2009, i det sidste budget mens Lars Erik Hornemann var borgmester.
Her lagde man en besparelse på 7 mio. kr. ind ved øget aktivering af sygedagpenge modtagere. Der skulle skaffes større statslig refusion.
Vi var en del som var forargede over manøvren, som ingen kendte konsekvenserne af. Den gang var jeg enig med Curt Sørensen i at det var stærkt betænkeligt.
Siden da er jagten på refusionerne intensiveret. Man har sat overordnede økonomiske mål over almindelige rimelighed og anstændigt.
Man har holdt fast i regler og love til deres yderste grænse – men glemt at sætte den enkelte syge borger i centrum.
Det er jo det princip vil skal have frem igen.

Vi vil have borgeren i centrum!


Men læreb af historien er altså også, at dem gerne vil være borgmestre, har mere sympati for syge borgere end som sidder på taburetten.

Men på tirsdag er der valg – alle dem som føler stolene er blevet flyttet, har nu muligheden for at ryste taburetter og nogen vil miste dem.

Som I kan høre har jeg inden tillid til at hverken Curt eller Lars-Erik vil skabe de forbedringer, som de mange protester har krævet.

Men er der flertal i byrådet kan man, hvis man vil. Vi har den seneste tid hørt flere smukke ord fra en række partier. De får måske tilsammen flertallet sammen med Enhedslisten, så vil vi naturligvis holde dem op på løfterne uanset farven på dette flertal. Jeg håber vi i Enhedslisten bliver lidt flere om opgaven.

Enhedslisten vil skabe forandringer. Jeres udholdenhed her på pladsen har skabt det pres som skal til. Det pres skal fortsætte på den ene eller anden måde.

Jeg håber at I vil bakke op om Enhedslisten – på en måde kan Anstændighedens Plads endda få en plads i byrådet – hvis vi får 4 mandater, så kommer og Steven, som har været fast med i protesterne, ind i byrådet.
Tak for de 120 protester – jeg håber vi ses på lørdag igen og kan vurdere situationen efter valget.