Biogasanlæg på Tåsinge er et problem for klimaet og lokalområdet

Der er ikke meget energi i gylle. Kvægproduktion har et meget kraft negativt klimaaftryk. Den biomasse, man dyrker direkte med det sigte at producere biogas, vil også nemt have et negativt klimaregnskab. Derfor er biogasanlægget på Sydtåsinge ikke en del løsningen for klimaet.