Giv nordre bydel et beboerhus

Nordre Skole Nu da et salg af Nordre Skole til retsbygning er kuldsejlet, skal det sikres at Nordre Bydel får et beboerhus.

Læserbrev i Fyns Amts Avis 27. Juni 2012

Af Jesper Kiel, byrådsmedlem for Enhedslisten 

Nordre Bydels lokalråd har et forslag om at gøre den gamle tandklinik til beboerhus og samtidigt vil de fastholde boldbanen som grønt område i tilknytning til beboerhuset. Det er en rigtig god plan, det er bydelen også blevet stillet i udsigt, da man nedlagde Nordre Skole. Nu er det tid til at realisere plan.

Der forhandles om at sælge det grønne område på den anden side af Mølmarksvej, det vil ikke hindre planen om beboerhus og boldbane. Et salg af resten af Nordre Skole kan have lange udsigter, derfor skal tandklinikken og boldbanen sikres nu til beboerhus og grønt område. Hvis man lader beboerhus planerne afvente et salg af skolen, vil man holde Nordre Bydel hen uvished i årevis. Så lad nu Nordre Bydel komme igang med de mange gode planer.