Mindre byråd vil svække borgernes indflydelse

Susanne GustenhoffJeg mener, at det vil svække demokratiet, hvis man reducerer antallet af byrådsmedlemmer.Det bliver sværere for de mindre partier og lokallister at blive valgt. Færre medlemmer af byrådet får sværere ved, at få tid til, at møde borgerne.

Susanne Gustenhoff, Byrådskandidat for Enhedslisten 
Læserbrev i Fyns Amts Avis 21. juni 2012

Politisk er der truffet beslutning om, at udvikle og effektivisere Svendborg Byråd. Der har været afholdt temamøde med Henrik Larsen fra Syddanske forskerparker med forslag til ændret udvalgsstruktur. Indblandet i forslagene om ny udvalgsstruktur er forslag til reduktion af byrådsmedlemmer. Reduktionen bliver forelagt som et gode, og som en besparelse. Besparelsen er dognså minimal, at den nærmet er symbolsk. Og er det ikke helt forkert, at spare her ?

I dag sidder der 29 mænd/kvinder i Svendborg Byråd. Der er forslag om en reduktion ned til 24 eller 21 kommunalvalgte. Om reduktionen er et gode skal diskuteres. Jeg mener, at vi svækker demokratiet ved, at skære i repræsentationen. Konsekvensen ved at skære i politikere bliver, atmspærregrænsen reelt kommer op på 4-5 procent. Det er meget højere end i folketinget i dag. Magten bliver centreret på færre hænder. Forestiller man sig, at det bliver nemmere, at træffe nogle beslutninger, hvis de besværlige medlemmer på de yderste mandater bliver ekskluderet ?

Jeg mener, at man på den måde kapper en livsnerve i demokratiet.
Der vil være nogle grupper, som ikke kommer igennem med deres synspunkter. For nogle vil det blive meget svært, at se sig repræsenteret.

En anden problematik kan være, at Svendborg siden kommunalstrukturreformen har bestået af 3 sammenlagte kommuner. Vi er nu en storkommune der er udfordret på, at alle hjørner skal sikres repræsentation. Jeg mener, at hvis man i den fremtidige politiske styreform i Svendborg vælger, at skære ned i antallet af byrådsmedlemmer, så svækker man demokratiet.